TOWARZYSTWO AZJI
I PACYFIKU
WITAMY NA STRONIE
Copyright © 2012 by WAM  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
 
Informacja dla uczestników
I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO


Przypominamy uczestnikom I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO - którego Wydawnictwo Adam Marszałek było współorganizatorem i którego efekty planujemy wydać w 10. naukowych tomach problematycznych - że termin nadsyłania materiałów upływa 30 września 2014 r. Osoby zainteresowane publikacją swoich wystąpień prosimy o przesyłanie plików na adres redaktora Macieja Majewskiego: maciej@marszalek.com.pl
Wszelkie informacje na temat terminów i wymagań redakcyjnych znajdą Państwo na stronie kongresu:
http://www.kongresazja.pl
Umowy w Pekin Duck
9.07.2014 r.

Time Marszałek Group 3 lipca br. podjął chińską delegację na czele z dyrektorem Lang Tao. Podczas lunchu w warszawskiej restauracji umowy dotyczące publikacji kolejnych serii wydawniczych podpisali dyrektor ds. rozwoju kulturalnego prowincji Anhui Kang Fusheng, generalny menadżer TMG dr Adam Marszałek oraz redaktor naczelny firmy - dr Daniel Kawa. W spotkaniu uczestniczyli pozostali członkowie delegacji: panie Wang Zhen i Yue Yiping, pan Xie Changlu, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Ambasady ChRL w Polsce: radca Wu Guang i pierwszy sekretarz Peng Lee. Obecni byli również: senator RP dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj, asystentka ds. międzynarodowych TMG Karolina Targus oraz korespondent „Renmin Ribao” Li Zengwei. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, przy lampce wina i wyśmienitej pekińskiej kaczce.
Ambasador Kazachstanu na Kongresie
18.07.2014 r.

Pierwszym zagranicznym dyplomatą wysokiej rangi, który zgłosił chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim jest JE Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem z dużym uznaniem wyrażał się o dotychczasowym dorobku siedmiu konferencji naukowych i I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W spotkaniu Pana Prezesa z Ambasadorem brali również udział: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz radca ambasady Denis Yessentayev.
Roan i TMG podbijają Chiny
22.07.2014 r.

Kolejnym sukcesem na koncie polsko-chińskiej firmy Time Marszałek Group jest współpraca z bydgoskim zespołem ROAN, który stał się polskim towarem eksportowym i odnosi niemałe sukcesy na rynku chińskim. Po trasie koncertowej, podczas której zespół odwiedził takie miasta jak: Shanghai, Ningbo, Wuhan, Nanjing, Suzhou, Kunshan, Kanton i Hefei, sprzedany został cały nakład najnowszej płyty zespołu. W najbliższym czasie członkowie grupy ROAN wybiorą się w kolejną trasę po Chinach, promując płytę „Journey”.
Litewskie święto
22.07.2014 r.

Na początku lipca br. JE Loreta Zakarevičienė, ambasador Litwy w Polsce, z okazji święta narodowego wydała uroczysty bankiet, w którym uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i życia gospodarczego.
Konsula honorowego Litwy w Toruniu Jerzego Bańkowskiego Pani Ambasador witała w towarzystwie przedstawiciela „Enterprise Lithuania” Vygandasa Uksa, I sekretarz Ambasady Eriki Griešiuvienė, radcy Ambasady Jurgity Jankūnienė oraz attaché płk. Raimondasa Matulaitisa.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
27.10.2014 r.

W Ambasadzie Kazachstanu odbyło się spotkanie JE Yerika Utembayeva z prezesem Azji i Pacyfiku Adamem Marszałkiem. Głównym tematem rozmów była organizacja II Międzynarodowego Kongresu AzjatyckiegTowarzystwa o, którego Kazachstan będzie gościem honorowym. W trakcie rozmów uzgodnione zostały zasady udziału kazachskich uczonych w Kongresie. Pan Ambasador zadeklarował gotowość wzbogacenia programu kulturalnego Kongresu przez prezentację kazachskiej kuchni, występ zespołu ludowego oraz zorganizowanie wystawy poświęconej współczesnemu Kazachstanowi.
Kobieta a wielokulturowy Kazachstan
11.08.2014 r.
Pod koniec lipca nakładem Europejskiego Centrum Edukacyjnego
ukazała się niezwykle interesująca i poruszająca aktualne problemy
praca Moniki Humeniuk-Walczak pt. Wizerunek kobiety w
wielokulturowym społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do
edukacji międzykulturowej. Książka jest pogłębionym studium
fenomenologicznym kulturowego wizerunku kobiety, będącym
efektem prac badawczych prowadzonych przez autorkę w
Kazachstanie wśród kobiet ze środowisk zróżnicowanych etnicznie,
narodowościowo i religijnie. Monika Humeniuk-Walczak w nowatorski
sposób zwraca uwagę na role społeczne kobiet w kontekście
wzajemnego ubogacania kultur. W książce podjęto również próbę
włączenia problematyki kulturowego wizerunku kobiety w zakres
teorii i praktyki edukacji międzykulturowej.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek
Publishing Group dr Adam Marszałek podpisał z rektorem
Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi Galymem
Mutanovem umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-
Farabi i Wydawnictwem Adam Marszałek. Przewiduje ona
wprowadzenie w życie nowych form współpracy m.in.: wzajemne
konsultacje, a także publikacje artykułów, raportów i innych
materiałów naukowych, organizację stażu dla studentów
Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne działania
badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny
i pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev,
senator RP Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz
I zastępca rektora prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego,
zaplanowanego na trzecią dekadę maja 2015 roku, nabierają
tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group dr.
Adama Marszałka w Kazachstanie swój udział w obradach
zapowiedzieli uczeni z Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich
wniosek przyspieszymy również rejestrację uczestników Kongresu.
Wszystkich Państwa zainteresowanych szeroko rozumianą
problematyką azjatycką serdecznie zapraszamy na stronę
internetową: www.kongresazja.pl
Święto Uzbekistanu
10.09.2014 r.
Z okazji 23 rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu chargé
d'affaires Republiki Uzbekistanu w Polsce JE Ikrom Nazarov wydał
9 września 2014 roku uroczysty bankiet, na którym oprócz
dyplomatów pojawiło się wielu przedstawicieli świata nauki, kultury i
biznesu. W czasie rozmów z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku
dr. Adamem Marszałkiem JE Ikrom Nazarov z radością przyjął
zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Podkreślił
również, że impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród
dyplomatów akredytowanych w Polsce.
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
Z ambasadorem Łabendą o Kongresie
6.10.2014 r.

Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z byłym ambasadorem Polski w Azerbejdżanie Michałem Łabendą, który w Departamencie Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny za wymianę akademicką. Ambasador Łabenda zaoferował daleko idącą pomoc przy organizacji II Kongresu Azjatyckiego.
Prezes i sekretarz u dyrektora Grzegorzewskiego
6.10.2014 r.
Dnia 2 października 2014 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku Filipa Grzegorzewskiego z prezesem Marszałek Publishing Group Adamem Marszałkiem, który przedstawił stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dyrektor Grzegorzewski z uznaniem odniósł się do działań podjętych przez Marszałek Publishing Group Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz współpracujące z nimi instytucje i wyraził chęć udziału w Kongresie.
W spotkaniu uczestniczyła również sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus. Zdaniem dyrektora Filipa Grzegorzewskiego na szczególną uwagę zasługują działania zmierzające do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu, czego przejawem ma być udział w nim przedstawicieli nauki i biznesu takich państw, jak: Birma, Kambodża czy Fidżi.
UWAGA!
11.09.2014 r.
Szanowni Państwo!

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie członkostwem w
Towarzystwie Azji i Pacyfiku z przyjemnością informujemy, że
wszyscy członkowie TAiP otrzymają po jednym egzemplarzu tomu
pokonferencyjnego bądź czasopisma o problematyce azjatyckiej
oraz zniżkę na udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
w wysokości 50 zł.
Wszystkie pytania prosimy kierować do p. Karoliny Targus na adres:
karolina@marszalek.com.pl
Dyrektor Sulowski chce organizować Kongres
23.10.2014 r.

Dnia 23 października 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisławem Sulowskim. W jego trakcie dyrektor Sulowski wyraził zainteresowanie współorganizowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dokładny plan współdziałania przygotuje uczestnicząca w spotkaniu sekretarz Kongresu Karolina Targus.
KONGRES
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do III Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 18-20 V 2016 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).