POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

(red.) Janina Fras
Studia nad mediami i komunikowaniem masowym. Prawo – język – tekst

- Strony: 304
- ISBN: 978-83-7441-665-8
- Cena: 32,60 zł

czasopismo
CYWILIZACJE W CZASIE I PRZESTRZENI Tom 3

- Strony: 281
- ISBN: 83-7174-131-6
- Cena: 24,15 zł

Brak produktu

Dagna Dejna
Amisze. Fenomen wychowania endemicznego

- Data wydania: 2012
- Strony: 137
- ISBN: 978-83-7780-209-0
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0010

- Data wydania: 1997
- Strony: 8
- Cena: 1,21 zł