POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

(oprac.) Romuald Karol Żarczyński
Andrzej Gruszczyński. Wspomnienia spisała dla jego syna Krystiana Zofia Niemojewska–Gruszczyńska. Warszawa, dnia 6.01.1954 r.

- Data wydania: 2013
- Strony: 224
- ISBN: 978-83-7780-784-2
- Cena: 26,57 zł

Przemysław Wołoszyn
Ratownicy medyczni - nowa grupa interesu?

- Data wydania: 2007
- Strony: 209
- ISBN: 978-83-7441-650-4
- Cena: 24,15 zł

Janusz Kukuła
To znaczy Wiersze z lat

- Strony: 68
- ISBN: 83-7322-704-0
- Cena: 9,66 zł

Marcin Florian Gawrycki
Kopciuszek–historie prawdziwe. Konkursy piękności jako zjawisko polityczne

- Data wydania: 2014
- Strony: 411
- ISBN: 978-83-7780-868-9
- Cena: 38,64 zł