POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

(red.) Joanna Marszałek-Kawa
Samorząd terytorialny. Studium politologiczne

- Data wydania: 2007
- Strony: 262
- ISBN: 978-83-89706-99-7
- Cena: 31,40 zł

(red.) Magdalena Piorunek
Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki

- Data wydania: 2010
- Strony: 615
- ISBN: 978-83-7611-811-6
- Cena: 48,30 zł

Paweł Łyżwa
Myśl polityczna chrześcijańskiej demokracji w III RP

- Strony: 270
- ISBN: 83-7322-549-8
- Cena: 30,19 zł

(red.) Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Piechowiak-Lamparska
Bliski Wschód w XXI wieku. Polityka–Społeczeństwo–Zmiana

- Data wydania: 2014
- Strony: 306
- ISBN: 978-83-7780-938-9
- Cena: 30,19 zł