POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

(red.) Aleksander Surdej, Jan Brzozowski
Terytorializacja lub funkcjonalizacja. Dylematy ugrupowań integracyjnych

- Data wydania: 2013
- Strony: 210
- ISBN: 978-83-7780-536-7
- Cena: 30,19 zł

Mieczysław Tomala
Zjednoczenie Niemiec. Reakcje Polaków

- Strony: 312
- ISBN: 83-7322-116-6
- Cena: 36,23 zł

Paweł Frankowski
Grupy wyznaniowe w Gdańsku w warunkach współczesnych procesów globalizacyjnych

- Data wydania: 2005
- Strony: 431
- ISBN: 83-7441-344-1, 978-83-7441-344-2
- Cena: 32,60 zł

Janusz Skuczyński
Gdy idą między żywych duchy... Dziady i „Dziady” w dramacie polskim XIX i XX wieku

- Strony: 221
- ISBN: 83-74410128-7
- Cena: 21,74 zł