POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

Longin Pastusiak
Z tajników archiwów dyplomatycznych. Stosunki polsko-amerykańskie w latach 1948–1954

- Strony: 372
- ISBN: 83-7174-302-5
- Cena: 26,57 zł

Krystyna Daszkiewicz
Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim (1939–1945)

- Data wydania: 2009
- Strony: 366
- ISBN: 978-83-7611-455-2
- Cena: 33,81 zł

Maria Zofia Lewandowska
Trud

- Strony: 81
- ISBN: 83-89706-41-5
- Cena: 7,25 zł

(red.) Elżbieta Kużelewska, Adam R. Bartnicki
Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej

- Data wydania: 2009
- Strony: 406
- ISBN: 978-83-7611-474-3
- Cena: 33,81 zł