POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

Przemysław Waingertner
Z powstańczej Warszawy do stalagu Ze wspomnień Ryszarda Sługockiego z posłowiem Haliny Kowalczyk

- Data wydania: 2005
- Strony: 171
- ISBN: 83-89704-18-8
- Cena: 16,91 zł

Bolesław Taborski
Jedyne wyjście

- Data wydania: 2010
- Strony: 46
- ISBN: 978-83-7611-681-5
- Cena: 8,45 zł

Maria Borucka-Arctowa
Prawo – Władza – Społeczeństwo – Polityka. Księga jubileuszowa profesora Krzysztofa Pałeckiego (okładka twarda)

- Data wydania: 2006
- Strony: 566
- ISBN: 83-7441-450-2, 978-83-7441-450-0
- Cena: 38,64 zł

Janusz Zuziak
3. Dywizja Piechoty Wojska Polskiego we Francji w 1940 roku

- Strony: 174
- Cena: 18,11 zł