POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

Adam Marszałek, Paweł Jaroniak
Spotkanie po czterdziestu latach

- Data wydania: 2016
- Strony: 86
- ISBN: 978-83-8019-373-4
- Cena: 24,15 zł

Wojciech Łukowski
Nauczyciel – wychowawca – dowódca

- Strony: 254
- Cena: 30,19 zł

Marta Troszyńska
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000–2004

- Data wydania: 2006
- Strony: 173
- ISBN: 83-7441-517-7, 978-83-7441-517-0
- Cena: 19,32 zł

Jarosław Horowski
PAEDAGOGIA PERENNIS W DOBIE POSTMODERNIZMU Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku

- Data wydania: 2007
- Strony: 240
- ISBN: 978-83-60738-27-6
- Cena: 31,40 zł