POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej
 

Michał Dobroczyński

Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej

26,57 zł

  • Strony: 233
  • ISBN: 83-7322-411-4

Założeniem książki nie jest szczegółowy, systematyczny opis sytuacji wielkich ekonomicznych filarów jednoczącej się Europy, lecz zmierzająca do syntez analiza podstawowych charakterystyk krajów, które stanowią trzon Unii – zarówno w sensie gospodarczym, jak i politycznym. Każde z tych państw – Francja, Niemcy, Wielka Brytania czy Włochy – charakteryzuje się wieloma odrębnościami, chociaż oczywiście również cechami zbieżnymi, pozwalającymi na zaawansowaną wspólnotę interesów i dążeń. A uwzględnić trzeba, że – przy całej demokratyczności stosunków unijnych – największe gospodarki członkowskie wciąż odgrywają determinujące role w kształtowaniu integracyjnych przeobrażeń instytucjonalnych, a także wywierają ogromny wpływ na koniunkturę całego ugrupowania. Obok czterech bezspornych potęg w skład Unii Europejskiej wchodzi ponadto Hiszpania, a wkrótce Polska – kraje stanowiące swoiste pośrednie ogniwo ludnościowe i gospodarcze pomiędzy największymi i małymi podmiotami Wspólnoty. Im przeto książka poświęca dodatkową uwagę, za punkt wyjściowy biorąc m.in. nicejskie decyzje w sprawie instytucjonalnych pozycji poszczególnych państw we władzach i decyzjach UE.

 

 

Zakupy:

Cena: 26,57

Polecamy również:

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0111/112

- Data wydania: 2009
- Strony: 12
- Cena: 1,21 zł

Julia Kapelańska
Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa międzynarodowego i porównawczego

- Data wydania: 2006
- Strony: 124
- ISBN: 83-7441-365-4, 978-83-7441-365-7
- Cena: 14,49 zł

Brak produktu

czasopismo
The New Educational Review 2011 Vol. 25, No. 3

- Data wydania: 2011
- Strony: 335
- ISSN: 1732-6729
- Cena: 24,15 zł

Leszek Kwieciński, Krystyna Moszkowicz, Jacek Sroka
Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiebiorstw

- Data wydania: 2007
- Strony: 112
- ISBN: 978-93-7441-785-3
- Cena: 18,11 zł