POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Wykładnia operatywna prawa-perspektywa teoretyczna i dogmatyczna
 

(red.) Leszek Leszczyński, Adam Szot

Wykładnia operatywna prawa-perspektywa teoretyczna i dogmatyczna

32,60 zł

  • Data wydania: 2017
  • Strony: 213
  • ISBN: 978-83-8019-622-3

 

Publikacja jest pracą zbiorową zawierającą wyniki badań naukowych pracowników Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poświęcone problematyce wykładni operatywnej (praktycznej) dokonywanej w procesach stosowania prawa. Opracowania są wynikiem analiz prowadzonych przez poszczególnych autorów, które w ramach niniejszej monografii zostały poddane kry-tycznej ocenie ze strony przedstawicieli teorii prawa oraz szczegółowych nauk prawnych z wybranych ośrodków naukowych, a także prawników praktyków.                                 

Wykładnia operatywna ujmowana jest w wielu perspektywach, świadczących o złożoności rzeczywistości, w jakiej podejmowane są jednostkowe decyzje (przez sądy, organy administracji, w drodze mediacji) oraz o wieloaspektowości rozumowań, które organy stosujące prawo muszą prowadzić przed wydaniem ostatecznej decyzji. 

 

 

Monografia stanowi znaczący punkt na mapie rozważań teoretycznoprawnych, ale jest również ważnym opracowaniem dla podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w procesie stosowania prawa. (...)                        

Najważniejsze (...) jest dostrzeżenie znaczenia i wpływu różnych źródeł, na gruncie których ma miejsce konstruowanie normatywnej podstawy przyszłej decyzji stosowania prawa, wśród których obok przepisów prawnych, zajmujących dominujące miejsce w porządkach prawa stanowionego, szczególnie podkreślić należy rolę wcześniejszych decyzji stosowania prawa („precedensów”) oraz kryteriów otwartych („pozasystemowych”).  

 

Dr hab. Tadeusz Biernat

Zakupy:

Cena: 32,60

Polecamy również:

czasopismo
ECHO ŚWIDWINA Nr 0028/29

- Data wydania: 1999
- Strony: 12
- Cena: 1,21 zł

bp Andrzej Suski
Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny

- Data wydania: 2017
- Strony: 811
- ISBN: 978-83-8019-792-3
- Cena: 144,90 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2001/3–4 Kwartalnik

- Strony: 166
- Cena: 72,45 zł