POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Lwowska Ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939 (wznowienie)
 

Krzysztof Danielewicz

Lwowska Ekspozytura wywiadu. Działalność Ekspozytury nr 5 SG we Lwowie w latach 1921-1939 (wznowienie)

41,06 zł

  • Data wydania: 2017
  • Strony: 494
  • ISBN: 978-83-8019-683-4

 

Opracowanie podejmuje mało znane aspekty funkcjonowania polskiego wywiadu w kierunku wschodnim w okresie międzywojennym. Dość dobrze zostały już zbadane elementy organizacyjne wywiadu organizowanego przez Referat „Wschód” Oddziału II Sztabu Głównego WP, a także częściowo przez Szefostwo Wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza. Ekspozytura nr 5 we Lwowie rzadko pojawiała się dotychczas w publikacjach traktujących o wywiadzie przeciwko ZSRR [...].

 

Fragment recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Pepłońskiego

 

Zakupy:

Cena: 41,06

Polecamy również:

(red.) Jerzy Jaskiernia
Amerykański system ochrony praw człowieka. Aksjologia – instytucje – efektywność

- Publish year: 2015
- Pages: 669
- ISBN: 978-83-8019-139-6
- Price: 53,13 zł

Krzysztof Kozłowski
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej

- Publish year: 2013
- Pages: 243
- ISBN: 978-83-7780-809-2
- Price: 28,98 zł

Joanna Plak
Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku

- Publish year: 2008
- Pages: 151
- ISBN: 978-83-7441-949-9
- Price: 21,74 zł

czasopismo
Krakowskie Studia Małopolskie Nr 07

- Publish year: 2003
- Pages: 496
- ISBN: 83-7322-728-8
- Price: 30,19 zł