POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja i prewencja
 

Piotr Próchniak

Człowiek wobec zagrożeń pogodowych: konfrontacja i prewencja

32,60 zł

  • Data wydania: 2017
  • Strony: 157
  • ISBN: 978-83-8019-744-2

 

Piotr Próchniak – doktor psychologii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą aktywności jednostki w bliskim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym.  Autor dziewięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych opublikowanych zarówno w naszym kraju, jak i w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Europie Zachodniej. W ramach projektu dotyczącego postaw ludzi wobec środowiska przyrodniczego prowadzi badania we współpracy z Arctic University (Norwegia). Jest członkiem Adventure Tourism Research Association.

 

Praca stanowi efekt ciekawej propozycji w dziedzinie dosyć zaniedbywanej przez psychologów, ale ważnej dla funkcjonowania człowieka. W warstwie teoretycznej autor pokazuje złożoną problematykę reagowania człowieka na poszczególne elementy warunków pogodowych w różnego typu sytuacjach. W części empirycznej przedstawia zaś wyniki wnikliwie przeprowadzonych nowatorskich badań własnych, które stanowią istotny wkład w mało penetrowaną część psychologii środowiskowej zajmującej się relacją człowiek–natura.

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. SWPS

 

Monografia […] wnosi nowe elementy w obecny zasób wiedzy związanej z wpływem pogody na szeroko rozumianą kwestię funkcjonowania człowieka.

dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK

 

 SPIS TREŚCI

Zakupy:

Cena: 32,60

Polecamy również:

(red.) Katarzyna Kluczwajd, ks. Marek Rumiński
OPUS TEMPORIS Toruńskiej katedry historia najnowsza. Prace konserwatorskie i restauratorskie w latach 2000–2013

- Data wydania: 2013
- Strony: 278
- ISBN: 978-83-60053-57-7
- Cena: 72,45 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA Nr 2000/3–4 Kwartalnik

- Data wydania: 2000
- Strony: 172
- Cena: 72,45 zł

Bogdan Mucha
Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych

- Data wydania: 2010
- Strony: 344
- ISBN: 978-83-7611-576-4
- Cena: 33,81 zł

czasopismo
KULTURA I EDUKACJA. Kwartalnik 2013, nr 3 (96)

- Data wydania: 2013
- Strony: 242
- ISSN: 1230-266X
- Cena: 42,26 zł