Designed by sklad@marszalek.com.pl
Rada Naukowa:
Oktaj Alijew (Azerbejdżan), Józef Bańka, Tadeusz Biernat, Józef Fiszer,
Zbigniew Gazda, Aleksiej Głazkow (Rosja), Elena Głazkowa (Rosja),
Aleksandr Głotow (Ukraina), Tadeusz Godlewski, Maria Gołda-Sobczak,
Jerzy Jaskiernia, Kazimierz Kik, Petro Kraluk (Ukraina), Oleg Leszczak,
Alfred Lutrzykowski, Michał Łabaszczuk, Teresa Łoś-Nowak,
Joanna Marszałek-Kawa, Edward Olszewski, Katarzyna Pachniak, Karol Piasecki,
Oksana Prosianyk (Ukraina), Ewa Maria Szatlach, František Všetička (Czechy), Oleksandr Wołkowiński (Ukraina), Władimir Zaika (Rosja), Adam Zamojski

Redaktor Naczelny:
Ryszard Stefański

Adres redakcji:

Instytut Nauk Politycznych
Wydział Zarządzania i Administracji
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21b
25-406 Kielce
r.stefanski@ujk.edu.pl
PECULIARITY
of Man
KOntakt
redAKcja
nowyNUMer
The
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
SENs
nasza MIsja
redAKcja
dlaCZego?
po Co?
hisToRia
arChiwUm
KonTakt
dla aUTorów
Za sprawą Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Wydawnictwa Naukowego GRADO mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników  kolejny numer czasopisma „The Pecularity
of Man”. Tym razem jest to numer poświęcony fundamentalnym
kategoriom ludzkiego poznania.