Designed by sklad@marszalek.com.pl
„The Peculiarity of Man” to czasopismo, którego celem jest ukazywanie przez pryzmat istotnych dla człowieka problemów jego specyfiki w aspekcie osobniczym, społecznym
i gatunkowym.
Zadanie to wymaga zatem bardzo szerokiego podejścia do omawianych zagadnień, toteż łamy tego pisma muszą być otwarte dla przedstawicieli najróżnorodniejszych dziedzin wiedzy - od najszerzej pojętej humanistyki aż po nauki ścisłe. Ambicją jego pomysłodawców jest to, by w międzynarodowym zespole, w multi-
i interdyscyplinarnym języku dochodziło do komunikacji pomiędzy różnymi kulturami
i dziedzinami wiedzy. Naszym zdaniem tylko w taki sposób można ogarnąć i opisać zakres działalności ludzkiej i istotę człowieczeństwa. Sucha analiza wiedzie do alienacji coraz węższych dziedzin, wprowadzając więcej szumu informacyjnego i gubiąc to, co najistotniejsze - wiedzę o nas samych. Aby temu zapobiec, kładziemy nacisk na umiejętność dokonywania syntez, które mają być odpowiedzią na dwa typowo ludzkie pytania - „dlaczego?” i „po co?”.
dlaCZego?
po Co?
PECULIARITY
of Man
Za sprawą Wydawnictwa Adam Marszałek oraz Wydawnictwa Naukowego GRADO mamy zaszczyt oddać do rąk Czytelników  kolejny numer czasopisma „The Pecularity
of Man”. Tym razem jest to numer poświęcony fundamentalnym
kategoriom ludzkiego poznania.
o nAS
nowyNUMer
nasza MIsja
hisToRia
arChiwUm
The
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek   •   All Rights reserved   •   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl                  Aktualizowano: 9 stycznia 2017 r.
redAKcja
KonTakt
SENs
dla aUTorów
aktUaLności
Licznik odwiedzin: 6788
IV MiędzynarodowyKongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 17-19 V 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 r., nasze czasopismo znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i ma teraz 7 punktów (przedtem 4).