POLSKIENGLISHDEUTSCH

Największa oficyna naukowa w Polsce. Założona w 1990 r.

Nasze nagrody


MEDAL DLA PREZESA

Drugim już złotym medalem został odznaczony w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek. Tym razem rektor najstarszego i najbardziej prestiżowego Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi prof. Galym Mutanov wręczył go w uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu, a w szczególności za zainicjowanie i rozwijanie współpracy wydawniczej pomiędzy tą ważną instytucją naukową a wydawnictwami skupionymi
w Marszałek Publishing Group.


PRZYCHODZI WENA DO LEKARZA

Miło nam Państwa poinformować, że nasz autor Janusz Stanisław Czarnecki, toruński pediatra kardiolog, został laureatem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla Lekarzy im. Prof. Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza”. Gala wręczenia nagród odbyła się 3 kwietnia 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

 

 

 


VIII NAGRODA „Kultury i Edukacji”

dla dr Moniki Dąbkowskiej za publikację Zachowania seksualne dzieci
i młodzieży z dysfunkcjami poznawczymi, emocjonalnymi
i behawioralnymi. Oblicza problemów dziecka i rodziców
.

 

 

 

Przyznano też wyróżnienie dla dr. Radosława Bomby za książkę Gry komputerowe w perspektywie antropologii codzienności.


 


„YEARBOOK” NAGRODZONY

Miło nam poinformować, że Kapituła drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Mojsiewicza na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej na posiedzeniu 21 listopada 2013 roku, po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych publikacji wydanych w 2012 roku, postanowiła przyznać wyróżnienie dla czasopisma „Polish Political Science Yearbook” za wyjątkowo dużą rolę, jaką odgrywa w krzewieniu dorobku polskiej politologii.

 


WYRÓŻNIENIA DLA PROF. EDWARDA OLSZEWSKIEGO

Miło nam poinformować, że książka Polacy w Norwegii 1940–2010 autorstwa wybitnego politologa prof. Edwarda Olszewskiego została wyróżniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Profesor otrzymał
za tą właśnie publikację Nagrodę Ministra za osiągnięcia naukowe I stopnia oraz Wyróżnienie Naukowe 2012.

 

 


VII NAGRODA „Kultury i Edukacji”

W maju 2013 roku po burzliwych obradach Redakcje kwartalnika „Kultura
i Edukacja” i Wydawnictwa Adam Marszałek wyłoniły zwycięzcę VII edycji konkursu na najlepszą książkę podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji. Laureatem została Natalia Krzyżanowska za publikację
Kobiety w (polskiej) sferze publicznej.

 

 


Klio dla Sikorskiego

Książka dr. hab. Tomasza A. Sikorskiego pt. O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979–1989), wydana nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek (wyd. II, 2012), otrzymała nagrodę KLIO III stopnia w kategorii monografii naukowej w 2012 roku.

 

 

 


NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZA ROK 2011 W DZIEDZINIE PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

DLA ADAMA MARSZAŁKA
PREZESA WYDAWNICTWA ADAM MARSZAŁEK W TORUNIU


WYRÓŻNIENIE DLA WYDAWNICTWA ADAM MARSZAŁEK
ZA WYBITNE ZASŁUGI W KRZEWIENIU WIEDZY POLITOLOGICZNEJ

PRZYZNANE PRZEZ KAPITUŁĘ KONKURSU IM. PROFESORA CZESŁAWA MOJSIEWICZA
NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ O TEMATYCE POLITOLOGICZNEJ ZA 2011 ROK


Najlepsza Książka o Tematyce Politologicznej

Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza nnajlepszą książkę o tematyce politologicznej wyróżnienie otrzymała dr Liana Hurska-Kowalczyk za książkę zatytułowaną Opozycja polityczna na Ukrainie (1991–2006)

 

 

 

 


Książka Historyczna Roku

Nagrodę czytelników w kategorii „Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku” otrzymał Tomasz Sikorski za publikację O kształt polityki polskiej. Oblicze ideowo-polityczne i działalność Ruchu Młodej Polski (1979-1989).

 

 

 

 


Nagroda im. Witolda Hulewicza

W 2011 roku nagrodę za całokształt twórczości poetyckiej, krytyczno-literackiej 
i edytorskiej otrzymała Maria Jentys-Borelowska

 


Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida


W dziedzinie literatury, za tom wierszy Dźwięki i echo
nagrodę otrzymał Krzysztof Boczkowski – 
– jeden z najwybitniejszych
polskich poetów.

 

 

 

 

 

 

 
 


Nagroda Literacka XXXIII Międzynarodowego
Listopada Poetyckiego

Dnia 15 października 2010 roku w Poznaniu Jury Nagrody Literackiej XXXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w składzie: Dariusz T. Lebioda – przewodniczący, Andrzej Dębkowski i Paweł Kuszczyński – członkowie, przyznało Nagrodę Literacką Panu Andrzejowi Gnarowskiemu za książkę Do końca… wydaną nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

Publikację wybrano spośród ponad czterdziestu książek, nadesłanych przez instytucje kulturalne, związki twórcze i samych autorów. Jury o twórczości Andrzeja Gnarowskiego pisało, że jego poezja „dotyka spraw najprostszych i zarazem najważniejszych. […] To poezja wielkich wartości i ogromnych wzruszeń, liryka początku i wpisanej w każde istnienie nieuchronnej ostateczności”.


WIELKI SPLENDOR DLA PREZESA

Dnia 6 grudnia 2010 roku odbyła się uroczystość wręczenia Splendorów – nagród dla wybitnych twórców Teatru Polskiego Radia. Wielkiego Splendora, nagrodę Teatru Polskiego Radia dla aktora/aktorki, przyznawaną od 1988 roku za wybitne kreacje w słucho-wiskach oraz twórczy wkład na rzecz rozwoju i umacniania rangi radia artystycznego w Polsce, otrzymała Teresa Lipowska.

Nagrodę specjalną – Splendora Splendorów – kapituła przyznała Ludmile Dobrowolskiej-Łączyńskiej i Kazimierzowi Kaczorowi. Natomiast prezes Adam Marszałek i kompozytor Marian Szałkowski otrzymali Honorowego Wielkiego Splendora. Uzasadniając przyznanie tej nagrody dla dr. Adama Marszałka, wielki polski aktor Krzysztof Kolberger podkreślił ogromny wkład i zasługi Prezesa dla popularyzacji osiągnięć Teatru Polskiego Radia, a w szczególności edycji znakomitej serii wydawniczej „Słuchowiska Polskiego Radia”.


Bogdan Loebl – poeta, prozaik, publicysta, autor słuchowisk radiowych, tekstów bluesowych i piosenek – został laureatem X edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 16 listopada 2009 roku w Państwowym Teatrze Polskim w Warszawie. Przyznawana od 1999 roku nagroda za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, organizacji życia społecznego i gospodarki ma honorować osoby, które promują województwo mazowieckie, przyczyniają się do rozwoju regionu, jak również umacniają jego tożsamość kulturową. W tym roku Kapituła wyłoniła 10 laureatów.


HONOROWE WYRÓŻNIENIE DLA WYDAWNICTWA ADAM MARSZAŁEK
W XIV EDYCJI NAGRODY LITERACKIEJ IM. WŁADYSŁAWA ST. REYMONTA
ZA DOKONANIA EDYTOWSKIE DLA PROMOCJI POLSKIEJ KULTURY


Nagroda im. Witolda Hulewicza

za książkę Z przełomu wieków,
czyli literatury dzień powszedni
(1990–2008)
autorstwa Janusza Termera.

 

 


 


Nagroda Ministra

Nagrodę Ministra indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe
i książkę Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2005) otrzymała
dr Krystyna Leszczyńska.

 

 

 

 

 

Nagrodę Ministra indywidualną I stopnia za osiągnięcia naukowe
i książkę Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy otrzymała dr Jolanta M. Szaban.


Z okazji XV-lecia Nagrody „Przeglądu Wschodniego” Wydawnictwu Adam Marszałek przyznano nagrodę za wysokiej jakości pracę edytorską, gromadzenie znakomitych autorów, których dzieła zostały wielokrotnie uhonorowane Nagrodą „Przeglądu Wschodniego” – przyczynia się to do upowszechniania wiedzy o Wschodzie, co z pełnym przekonaniem stwierdza i oznajmia Jury Nagrody: Andrzej Ajnenkiel, Juliusz Bardach, Andrzej Chodkiewicz, Adolf Juźwienko, Jan Malicki, Stanisław Mossakowski, Elżbieta Smułkowa, Leszek Zasztowt.


Nagroda Literacka im. Władysława Reymonta,
Honorowe Wyróżnienie osobie
mającej wybitne zasługi dla polskiej
literatury i kultury

za tom wierszy Chandra
Leszka Żulińskiego.

 
Nagroda Literacka im.
Władysława Reymonta „Za książkę roku”
dla Romana Śliwonika za książkę
Wrócić do Śródmieścia.

Nagroda „Warszawskich Premier Literackich”
za książkę Zbigniewa Jerzyny
Zatacza się krąg
za rok 2008.

Nagroda krajowa XIV Edycji Nagrody „Przeglądu Wschodniego” za książkę Grzegorza Hryciuka
Przemiany narodowościowe
i ludnościowe w Galicji Wschodniej
i na Wołyniu w latach 1931–1948
.
Nagroda Krajowa XII Edycji Nagrody
„Przeglądu Wschodniego”
za książkę Emiliana Wiszki
Emigracja ukraińska
w Polsce 1920–1939
.
Nagroda Historyczna „Polityki” w kategorii debiut za książkę Jacka Piotrowskiego
Piłsudczycy bez lidera.
XI edycja Nagrody Literackiej im. Władysława
St. Reymonta „Książka roku 2003”
za książkę Zbigniewa Jerzyny
Mówią i inne wiersze.

 


NAGRODA IMIENIA JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
ZA UPOWSZECHNIANIE LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ
DLA
ADAMA MARSZAŁKA


 

Wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych dla książek w dziedzinie nauk humanistycznych za ksiażke Heleny Wyligały Trójkąt Weimarski. Współpraca Polski, Francji i Niemiec w latach 1991–2004.
 
Najlepsza książka o teatrze za ITI 2006 autorstwa Urszuli Aszyk Corrale de compedias. Publiczne i stałe teatry
w Hiszpanii
.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszą książkę politologiczną
za książkę Joanny Marszałek-Kawy
  Parlament europejski a parlamenty narodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej
za rok 2005.

Nagroda tygodnika „Polityka” za 2005 rok
za książkę Krystyny Kersten
Pisma rozproszone.

Nagroda tygodnika „Polityka” za 2001 rok
za książkę Wandy Krystyny Roman
  Za Polskę do celi śmierci.
Śledztwo i proces Nikodema Sulika
.

Nagroda „Przeglądu Wschodniego”
za rok 2001 za książkę
Zbigniewa Karpusa

Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924.

Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za rok 2001 oraz Nagroda Naukowa im. Ireny
i Franciszki Skowyrów Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego
za książkę Andrzeja Chodubskiego
  Nauka, kultura i sztuka
w Wolnym Mieście Gdańsku
.