Copyright 2013      design by www.marszalek.com.pl     All Rights Reserved     sklad@marszlek.com.pl
PROGRAM
Szczegółowy program Kongresu (pobierz PDF).


Dyplomaci i goście honorowi:

1. JE Paticia Ann V. Paez, Ambasador Republiki Filipin
2. JE Khalid H. Memon, Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu
3. JE Monika Kapil Mohta, Ambasador Republiki Indii
4. JE Erik Utembajew, Ambasador Republiki Kazachstanu
5. JE Darmansjah Djumala, Ambasador Republiki Indonezji
6. JE Dato' Jamaluddin bin Sabeh, Ambasador Malezji
7. JE Adiya Ganbaatar, Ambasador Republiki Mongolii
8. JE Ulvi Bakhshaliyev, Zastępca Ambasadora Republiki Azerbejdżanu
9. Minister-Radca Paitoon-Mahapannaporn, Zastępca Szefa Misji
w Ambasadzie Królestwa Tajlandii
10. Megumi Osugi-Stępień, Dyrektor Wydziału Informacji i Kultury
Ambasady Japonii
1.
dr Anna Wróbel
(WARSZAWA/POLAND)
Polityka handlowa Republiki Korei
2.
mgr Michał Lubina 
(KRAKÓW/POLAND)
Aung San Suu Kyi w birmańskim systemie
władzy
3.
dr Veronika
Beliaeva-Saczuk
(SZCZECIN/POLAND)
Współczesne odrodzenie tożsamości etnicznej
wśród małych ludów Syberii (na przykładzie
Sojotów)
4.
prof. Zbigniew Wiktor
(WROCŁAW/POLAND)
Rola Chin w rewitalizacji marksizmu
i socjalizmu w XXI wieku
5.
dr Adam Marszałek
(TORUŃ/POLAND)
Polsko-chińska współpraca wydawnicza
6.
dr Renata Podgórzańska
(SZCZECIN/POLAND)
Polityka zagraniczna Polski wobec Azji
Południowej.
Szanse, możliwości, ograniczenia
7.
dr Marceli Burdelski
(GDAŃSK/POLAND)
Polityka Unii Europejskiej wobec KRLD.
Rola Polski
8.

prof. Jerzy Sielski

(CZĘSTOCHOWA/POLAND)
Wzory osobowościowe przywódców
państw azjatyckich
9.

dr hab. prof. WSB

Piotr Kwiatkiewicz

(POZNAŃ/POLAND)
Sytuacja demograficzna na Zakaukaziu
a bezpieczeństwo w regionie Azji Zachodniej
10.
mgr Karolina Skonieczka
(TORUŃ/POLAND)
Marzenia na sprzedaż.
Miejsce artysty w japońskim show-biznesie
11.
prof. Edward Olszewski
(LUBLIN/POLAND)
Bez referatu/No speech
12.
dr Krystyna Leszczyńska
(LUBLIN/POLAND)
Bez referatu/No speech
13.
prof. Jarosław Piątek
(SZCZECIN/POLAND)
Globalna próżnia a chińskie przywództwo
14.
mgr Joanna
Piechowiak-Lamparska
(TORUŃ/POLAND)
Społeczne skutki tranzycji systemowej
w Gruzji
15.
dr Maria Ochwat
(POZNAŃ/POLAND)
The freedom of speech and expression
in South-East Asia
16.
dr Karol Kościelniak
(POZNAŃ/POLAND)
Modernizacja sił zbrojnych Socjalistycznej
Republiki Wietnamu w XXI wieku
17.

prof. Stanisław Juszczyk

(KATOWICE/POLAND)
Teaching and learning of 21st Century skills
in chosen Asian countries
18.
prof. Maciej Szczurowski
(GDAŃSK/POLAND)
Azja we współczesnych polskich mitach
politycznych
19.
prof. Krzysztof Pałecki
(KRAKÓW/POLAND)
Bez referatu/No speech
20.
dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa
(TORUŃ/POLAND)
Status prawny deputowanych do parlamentu
Republiki Kazachstanu
21.
dr Robert Gawłowski
(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
22.
mgr Ewa Kaja
(POZNAŃ/POLAND)
Współczesna Japonia w twórczości
H. Murakamiego
23.
prof. Jerzy Jaskiernia
(KIELCE/POLAND)
Oddziaływanie systemu uniwersalnego na
azjatyckie modele ochrony praw człowieka
24.
dr Franciszek Czech
(KRAKÓW/POLAND)
Państwa Azji Południowo-Wschodniej
w świetle wybranych wskaźników sytuacji
społeczno-politycznej
25.
dr hab. prof. US
Renata Gałaj-Dempniak
(SZCZECIN/POLAND)
Wychowanie dla pokoju - rola Peace Boat
w budowania podstaw porozumienia
pomiędzy zwaśnionymi państwami Azji

26.
mgr Artur Pohl
(POZNAŃ/POLAND)
Israel's fears of a nuclear Iran
27.
dr Tomasz Młynarski
(KRAKÓW/POLAND)
Współpraca Francji z Chinami w dziedzinie
energetyki jądrowej
28.
dr Mariusz Bidziński
(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
29.
dr hab. Jarosław
Kłaczkow
(TORUŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
30.
dr Mateusz Stępień
(KRAKÓW/POLAND)
Czy możliwy jest konfucjański
konstytucjonalizm?
31.
lic. Aleksandra Kozioł
(KRAKÓW/POLAND)
Bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie
azjatyckim
32.
dr Grzegorz Ciechanowski
(SZCZECIN/POLAND)
Koreański początek polskiej działalności
na rzecz pokoju
33.
dr Julia Krajcarz
(KRAKÓW/POLAND)
Bogactwo artystyczne meczetów
Azerbejdżanu
34.
dr hab. Janusz Korol
(SZCZECIN/POLAND)
The economically active population
in the growth of BRICS
35.

prof. Alfred Lutrzykowski

(TORUŃ/POLAND)
Problemy samorządności terytorialnej
w państwach azjatyckich
36.
mgr Natalia Daśko
(TORUŃ/POLAND)
Zjawisko podrabiania i przerabiania znaków
towarowych w krajach azjatyckich
(ze szczególnym uwzględnieniem Chin) -
uwagi na tle prawnokarnej ochrony znaków
towarowych
37.

prof.

Tadeusz Dmochowski

(GDAŃSK/POLAND)
Handel głównymi rodzajami broni i uzbrojenia
konwencjonalnego pomiędzy Rosją i byłymi
republikami ZSRR
38.
mgr Maciej Karczewski
(POZNAŃ/POLAND)
China in international arms trade
39.

dr hab. prof. SGH

Joanna Modrzejewska-

Leśniewska

(WARSZAWA/POLAND)
Bliskie stosunki chińsko-pakistańskie -
tradycja, stan obecny i perspektywy
40.
mgr Łukasz Ho Thanh
(SZCZECIN/POLAND)
Cixi - ostatnia cesarzowa Chin
41.
mgr Tomasz Kowalczyk
(TORUŃ/POLAND)
Starożytne kodeksy Mezopotamii jako
zapomniane pomniki kultury Azjatyckiej
42.
dr Tomasz Czapiewski
(SZCZECIN/POLAND)
Polityka zagraniczna Szkocji wobec Azji

43.
dr Bartosz Hordecki
(POZNAŃ/POLAND)
Rosyjska polityka migracyjna wobec
obywateli państw Azji Środkowej
44.

prof. dr hab. Swietłana

Czerwonnaja

(TORUŃ/POLAND)
Współczesny meczet kontynentu
azjatyckiego: koncept teologiczny
i estetyczny, miejsce w urbanistyce
i kulturze islamskiego świata XXI wieku
45.
mgr Magdalena Szkudlarek
(POZNAŃ/POLAND)
Refugees as a by-product of the Arab Spring -
Syrian exiles in Turkey
46.
mgr Wojciech Wiejacki
(WROCŁAW/POLAND)
Kampanie polityczne w ChRL jako oręż walki
wewnątrz KPCh
47.
Prof. Andrzej Chodubski
(GDAŃSK/POLAND)
Cywilizacja Azji Centralnej
48.
mgr Maciej Grzywacz
(TORUŃ/POLAND)
Woda - surowiec strategiczny dla państw
Bliskiego Wschodu
49.
dr Bartłomiej Michalak
(TORUŃ/POLAND)
Mieszane systemy wyborcze w Azji.
W poszukiwaniu odpowiedniego modelu
ordynacji wyborczej
50.
Zuzanna Melerska
(TORUŃ/POLAND)
Wpływ twórczości Salmana Rushdiego na
kulturę i i politykę Bliskiego Wschodu
51.
dr Stefania
Skowron-Markowska
(LUBLIN/POLAND)
Soft power pandy - czy należy bać się kultur
azjatyckich?
52.
dr hab. prof. UG
Jakub Potulski
(GDAŃSK/POLAND)
Rola i znacznie prowincji Sinkiang dla chińskiej
polityki wobec Azji Środkowej
53.
mgr Agata Biernat
(TORUŃ/POLAND)
Stosunki turecko-katarskie - przykład idealnej
współpracy państw?
54.
mgr Dorota Roszkowska
(BIAŁYSTOK/POLAND)
Znaczenie systemu ochrony praw
własności intelektualnej w procesie rozwoju
gospodarczego ChRL
55.
dr Łukasz Zamęcki
(WARSZAWA/POLAND)
Polityczna sinizacja Hongkongu po 1997 roku
56.
mgr Wojciech Wojtasiewicz
(KRAKÓW/POLAND)
Normalizacja stosunków gruzińsko-rosyjskich
pod rządami koalicji Gruzińskie Marzenie
57.
dr Marek Brylew
(SŁUPSK/POLAND)
Kurdystan Syryjski - regionalny dylemat
58.
prof. dr hab.
Michał Strzelecki
(TORUŃ/POLAND)
Obraz Azji w polskich czasopismach
opiniotwórczych
59.
dr Monika Krukowska
(WARSZAWA/POLAND)
Kapitał azjatycki w Afryce
60.
dr Adam Paweł Olechowski
(TORUŃ/POLAND)
Chiny we współczesnej wojnie informacyjnej
61.
dr Agata Strządała
(OPOLE/POLAND)
Kulturowe aspekty donacji organów,
na przykładach z Chin, Pakistanu, Egiptu
i Stanów Zjednoczonych
62.
prof. Ewa Oziewicz
(GDAŃSK/POLAND)
Bez referatu/No speech
63.
lic. Wojciech Krzysztof
Zieliński
(POZNAŃ/POLAND)
Azjatycki Model Rozwoju - Model „Klucza
Lecących Gęsi”
64.
dr hab. prof. UG
Kamil Zeidler
(GDAŃSK/POLAND)
Bez referatu/No speech
65.
dr hab. prof. PK
Czesław Partacz
(KOSZALIN/POLAND)
Rosja a Chiny w XXI stuleciu
66.
mgr Weronika Drzewiecka
(ŁÓDŹ/POLAND)
Spain - Asian bridge to South America
67.
dr Łukasz Stach
(KRAKÓW/POLAND)
Małe, ale czy niegroźne? Rozwój flot
wojennych mniejszych krajów Azji
Południowo-Wschodniej, w kontekście
morskiego wyścigu zbrojeń głównych
graczy regionu
68.
Anna Michowska
(WROCŁAW/POLAND)
Bez referatu/No speech
69.
Agnieszka Kozieł
(WROCŁAW/POLAND)
Bez referatu/No speech

70.
mgr Anna Stępień
(WARSZAWA/POLAND)
"They told us there is no Minahasan culture" -
ethnic identity of Minahasa group from North
Sulawesi

71.
dr Tomasz Wszeborowski
(GDAŃSK/POLAND)
Banki indyjskie - wyzwania i problemy
72.
mgr Ramazan Arslan
(NIEMCY/GERMANY)
Znaczenie i wpływ zasobów kaspijskiej
ropy naftowej i gazu ziemnego na globalną
i regionalną politykę z punktu widzenia Turcji
73.
dr Luiza
Kostecka-Tomaszewska
(BIAŁYSTOK/POLAND)
Rola spółek joint-venture w procesie poprawy
konkurencyjności chińskiej gospodarki
74.
mgr Marcin Radomski
(WARSZAWA/POLAND)
Kinematografia pod presją.
Współczesne kino irańskie
75.
lic. Katarzyna Duda
(WROCŁAW/POLAND)
Bez referatu/No speech
76.
mgr Rafał Wiśniewski
(POZNAŃ/POLAND)
„Doskonały sztorm” wokół wysp
Senkaku/Diaoyu - przyczyny eskalacji
i scenariusze dalszego rozwoju konfliktu
77.
mgr Norbert Obara
(WARSZAWA/POLAND)
Foreign Direct Investment (FDI)
in Islamic Republic of Iran.Historic review
and as of today
78.
mgr Joanna Siekiera
(WROCŁAW/POLAND)
International Law Status of the Pacific States
79.
Eastina Tan
(WIELKA BRYTANIA/UNITED
KINGDOM)
Neoliberal Economic Policies - Asian Style
80.
mgr Jeroen Van den Bosch
(POZNAŃ/POLAND)
Linkage, Leverage and Gatekeeper elites
in Central Asia
81.
dr Chen Chu Chen
(TAJWAN/TAIWAN)
Modernization of Taiwanese Tea Culture:
A Reconstruction based on the Cross-Cultural
Fabric
82.
mgr Mangal Vikash Talukdar
(INDIE/INDIA)
Bez referatu/No speech
83.
mgr Maciej Szatkowski
(TORUŃ/POLAND)
„Nixon w Chinach” - opera polityczna
84.
Tomasz Ratajczak
(TORUŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
85.
mgr Mikołaj Rusiński
(TORUŃ/POLAND)
Konstytucja Turcji a standardy europejskie
86.
mgr Adrian Szumowski
(LUBLIN/POLAND)
Dynamika siły w późnowestfalskim
środowisku międzynarodowym.
Przypadek Syrii (2011-2014)
87.
lic. Ewa Górska
(KRAKÓW/POLAND)
Bioetyka w islamie a polityka państw
muzułmańskich na Bliskim Wschodzie
wobec technologii biomedycznych
88.

dr hab. prof. UG

Krystyna Żołądkiewicz

(GDAŃSK/POLAND)
Porozumienie o Partnerstwie Ekonomicznym
Regionu Pacyfiku (TPP - The Trans-Pacific
Partnership Agreement) - negocjacje
i przyszłość (negotiations and future)
89.
dr Renata Orłowska
(GDAŃSK/POLAND)
Migracja pracownicza w Azji i Pacyfiku
(Labour migration in Asia and Pacific)
90.
dr Zbigniew Szmurło
(ELBLĄG/POLAND)
Armenia i Rosja na początku XXI wieku -
wybrane zagadnienia partnerstwa
91.
mgr Dorota Jarema
(WROCŁAW/POLAND)
Kampanie polityczne w ChRL jako oręż walki
wewnątrz KPCh
92.
mgr Szymon Piechówka
(WROCŁAW/POLAND)
Kampanie polityczne w ChRL jako oręż walki
wewnątrz KPCh
93.
Adrianna Ciechanowicz
(TORUŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
94.
mgr Paweł Aleksander Kupis
(WROCŁAW/POLAND)
The Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia. The hybrid tribunal model
95.
mgr Patryk Wawrzyński
(TORUŃ/POLAND)
The Hero of two Nations: Mahatma Gandhi's
legacy from a perspective of South African
democratization
96.
dr Tadeusz Detyna
(OPOLE/POLAND)
Dezurbanizacja Kambodży pod rządami
Czerwonych Khmerów - podstawy
ideologiczne oraz uzasadnienia propagandowe
na użytek wewnętrzny i międzynarodowy
97.
mgr Jerzy Kacała
(WROCŁAW/POLAND)
Japońskie Siły Samoobrony w obliczu
regionalnych kryzysów międzynarodowych.
Ewolucja japońskiej polityki militarnej
w związku ze wzrostem napięć
w obszarze Azji Wschodniej
98.
mgr Mathieu Gotteland
(FRANCJA/FRANCE)
China and World War One:
Official and Officious Aspects
99.

prof. Yana Leksyutina

(ROSJA/RUSSIA)
US-China rivalry as a source of instability
in East Asia in the 21st century
100.

prof. Sandra

Khor Manickam

(NIEMCY/GERMANY)
European exploration of the Malay Peninsula:
Nikolai Miklouho-Maclay’s Expedition to the
Malay Peninsula and the Early Anthropology
of Orang Asli in the late 19th century

101.
mgr Krystian Karolak
(ŁÓDŹ/POLAND)
Problem spornych wysp Senkaku/Diaoyu
i Takeshima/Dokdo w polityce zagranicznej
rządu Shinzō Abe
102.
mgr Patrycja Zając
(LUBLIN/POLAND)
Rola Związku Radzieckiego i Federacji
Rosyjskiej w kształtowaniu tożsamości
Czeczenów
103.

prof.

Małgorzata Pietrasiak

(ŁÓDŹ/POLAND)
Partnerstwo strategiczne - nowy etap
stosunków rosyjsko-wietnamskich

104.
mgr Beata
Pietkiewicz-Pareek
(TORUŃ/POLAND)
The situation of street children in India
105.
dr Wu Pei-lin
(TAJWAN/TAIWAN)
Translation and Re-Creation of Aesop’s
Fables in Nineteenth and Early Twentieth
Century China
106.
dr Magdalena Lewicka
(TORUŃ/POLAND)
Wzory europejskie a muzułmańska tradycja
polityczna w arabskiej myśli reformatorskiej
XIX wieku
107.
mgr Maciej Pletnia
(KRAKÓW/POLAND)
„Odzyskać Japonię”. Czy japońska polityka
skręca na prawo? Analiza pierwszego roku
rządów premiera Abe Shinzō.
108.
dr I-Chun Chen
(TAJWAN/TAIWAN)
Ritualization and Translocality of the Virgin
Mary in Taiwan
109.
mgr Paweł Luzak
(POZNAŃ/POLAND)
Chiński nacjonalizm a polityka zagraniczna
Chińskiej Republiki Ludowej
110.
mgr Michał Dobrolowicz
(WARSZAWA/POLAND)
Kaizen jako japoński styl zarządzania
stosowany w Polsce
111.
lic. Antonina Łuszczykiewicz
(KRAKÓW/POLAND)
Traumy Imperium. Analiza stereotypów
i uprzedzeń wobec Azjatów na podstawie
obrazu powstania sipajów oraz powstania
bokserów w literaturze brytyjskiej przełomu
XIX i XX wieku
112.
mgr Katarzyna Ciepiela
(KRAKÓW/POLAND)
Bez referatu/No speech
113.
mgr Joanna Afek
(POZNAŃ/POLAND)
Chińskie kliniki poporodowe - analiza
socjologiczno-ekonomiczna
114.
mgr Akil Chandra Chakma
(INDIE/INDIA)
Bez referatu/No speech
115.
Maciej Szmurło
(ELBLĄG/POLAND)
Sytuacja religijna w Armenii na początku
XXI w.
116.
dr Oyungerel Tangad
(POZNAŃ/POLAND)
Zapaśnik prezydentem? O kategoriach
myślenia wyborców mongolskich
117.
mgr Maciej Bohosiewicz
(WARSZAWA/POLAND)
Polska i Armenia - perspektywy współpracy
gospodarczej
118.
mgr Hanna Kupś
(POZNAŃ/POLAND)
Instrumenty muzyczne w Chinach:
tradycja i współczesność
119.
dr Jakub Wódka
(WARSZAWA/POLAND)
Globalizacja tureckiej polityki zagranicznej.
Implikacje dla Zachodu
120.
mgr Karolina Rojek
(OPOLE/POLAND)
Rewolucja ery Facebooka. Nowe media
w procesie tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego na Bliskim Wschodzie
121.
mgr Łukasz Nita
(OPOLE/POLAND)
Rywalizacja Rosji i Chin o wpływy
w postradzieckich republikach
środkowoazjatyckich
122.
dr Luiza Wojnicz
(SZCZECIN/POLAND)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony UE na kontynencie azjatyckim
123.
dr Monika Potkańska
(SZCZECIN/POLAND)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa
i Obrony UE na kontynencie azjatyckim
124.
mgr Paweł Fleischer
(WARSZAWA/POLAND)
Potencjał przemysłów obronnych
państw Azji Wschodniej

125.
mgr Dariusz Czywilis
(OPOLE/POLAND)
Wojna z terroryzmem międzynarodowym
w Azji Południowo-Wschodniej:
reintegracja systemu bezpieczeństwa?
126.
dr Marcin Leźnicki
(TORUŃ/POLAND)
Eko-polityka wobec środowiskowych zagrożeń
cywilizacyjnych na przykładzie wybranych
państw azjatyckich
127.
dr Grażyna Strnad
(POZNAŃ/POLAND)
Olimpijska dyplomacja prezydenta
Chun Doo Hwana
128.
mgr Grzegorz Nizioł
(CHEŁM/POLAND)
Powraca woda do Jeziora Aralskiego
129.
mgr Hanna
Radke-Kozłowska
(WARSZAWA/POLAND)
Współpraca gospodarcza Polska-Kazachstan
i jej implikacje dla polskiego biznesu
130.
dr Grzegorz Ronek
(LUBLIN/POLAND)
Brytyjsko-indyjskie stosunki
gospodarcze w latach 1993-2013
131.

prof. Sławoj Szynkiewicz

(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
132.
mgr Michał Hyra
(OPOLE/POLAND)
Wpływ Arabskiej Wiosny na politykę
Królestwa Arabii Saudyjskiej
133.
dr Magdalena Kumelska
(OLSZTYN/POLAND)
Stany Zjednoczone Ameryki i Federacja
Rosyjska wobec wyzwań XXI wieku

134.
dr Paweł Nieczuja-Ostrowski
(SŁUPSK/POLAND)
Ormiańska diaspora
w stosunkach międzynarodowych
135.
dr Richard Mason
(MALEZJA/MALAYSIA)
US and Indonesia: Super-power-Small power
Relations during the early Cold War,
1950-1955
136.

dr hab. Jarosław

Suchoples

(MALEZJA/MALAYSIA)
Poland and the crisis in Indonesia,
1965-1967
137.
dr Rafał Kwieciński
(BIELSKO-BIAŁA/POLAND)
Modernizacja Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej na początku XXI w.
138.
mgr Anna Grzywacz
(WARSZAWA/POLAND)
Religijna demokracja - czynnik islamski
w polityce zagranicznej Indonezji
139.
dr Magdalena
Gołębiowska-Śmiałek
(KRAKÓW/POLAND)
Dyplomacja rurociągów. Kompleks
bezpieczeństwa energetycznego
we współczesnej Azji
140.
dr Marcin Lisiecki
(TORUŃ/POLAND)
Bieda i przemoc w powojennej Japonii.
Kwestie społeczne w we wczesnych filmach
Akiry Kurosawy

141.
dr Jacek Janiszewski
(TORUŃ/POLAND)
Prowadzenie panelu biznesowego
142.
mgr Ewa Świętek
(ZIELONA GÓRA/POLAND)
Estetyka i kierunki zmian współczesnej
kaligrafii chińskiej
143.
mgr Sławomir Ozdyk
(SZCZECIN/POLAND)
Wpływ „Sztuki wojny” Sun Tzu na przebieg
i rezultat konfliktów militarnych
144.
Sushanta Chowdhury
(INDIE/INDIA)
Bez referatu/No speech
145.
mgr Dobrochna Olszewska
(TORUŃ/POLAND)
Zmarli na straży tradycji - mniejszość chińska
na Bali
146.
Aleksandra Dziwota
(POLSKA/POLAND)
Bez referatu/No speech
147.
dr Grzegorz Gil
(LUBLIN/POLAND)
Ekonomika międzynarodowego
budowania państwa: Timor Wschodni
i Wyspy Salomona - porównanie
148.
lic. Gyanbodhi Choudhury
(INDIE/INDIA)
Bez referatu/No speech
149.
Adrian Brona
(KRAKÓW/POLAND)
Pozycja polityczna przewodniczącego
Chińskiej Republiki Ludowej - przykład Hu
Jintao
i Xi Jinpinga
150.
mgr Paweł Machalski
(TORUŃ/POLAND)
Turcja XXI wieku - jeszcze Azja czy już
Europa?: aspekt polityczno-społeczny,
gospodarczy i kulturowo-religijny
151.
dr Paweł Górzny
(KRAKÓW/POLAND)
Społeczno-kulturowe implikacje gwałtownego
rozwoju Internetu w Chinach
152.
mgr Klaudia Malczewska
(WARSZAWA/POLAND)
A legal perspective on the South China Sea
dispute: the Philippines v. China arbitration
under the United Nations Convention on the
Law of the Sea 1982
153.

prof. Eui Kon Kim

(INCHEON/KOREA)
Rising China and East Asia: Problems
and Prospects
154.
dr Jan Rogala
(WARSZAWA/POLAND)
Mongolia - między młotem a kowadłem.
Ćwierć wieku mongolskiej demokracji
155.

dr hab. Mieczysław

Sprengel

(CZĘSTOCHOWA/POLAND)
Bezpieczeństwo ekonomiczne Australii
w nabliższej perspektywie
156.
mgr Beata
Woźniak-Krawczyk
(GDAŃSK/POLAND)
Konflikty polityczne na obszarze poradzieckim
157.

prof. Jacek Sobczak

(WARSZAWA/POLAND)
Perspektywy powstania Unii Euroazjatyckiej
158.
dr Ksenia Kakareko
(WARSZAWA/POLAND)
Unia Celna, osiągnięcia - niepowodzenia -
perspektywy
159.

prof. Sylwester Gardocki

(WARSZAWA/POLAND)
Rosyjska polityka integracyjna w Azji
Centralnej wobec aktywności Unii
Europejskiej na tym obszarze
160.
mgr Ayur Zhanaev
(WARSZAWA/POLAND)
Blood Relation Category as a Social Metaphor.
A Study among Buryat-Mongols
161.
mgr Agnieszka Ploetzing
(GDAŃSK/POLAND)
Ucieczki z Koreańskiej Republiki
Ludowo-Demokratycznej - polityczne,
ekonomiczne i społeczne aspekty zjawiska
162.
mgr Aleksandra
Lewandowska
(TORUŃ/POLAND)
Eko-polityka wobec środowiskowych zagrożeń
cywilizacyjnych na przykładzie wybranych
państw azjatyckich
163.
mgr Fatih Yaman
(TURCJA/TURKEY)
The concept of "reason of state" in turkish
state tradition and evaluation of ethical
problems with turkish politics
164.
mgr Małgorzata
Powiertowska 
(TORUŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
165.

prof. Tatiana

Bernyukevich 

(ROSJA/RUSSIA)
The presence of “Buddhist Regions”
as an Important Factor of Buddhist Ideas
Reception in Russia
166.
lic. Marek Friedrich
(GDAŃSK/POLAND)
Diaspora chińska w Polsce
167.
mgr Jessica Wolska
(WROCŁAW/POLAND)
Zarys wykorzystania tunezyjskiej Al-Nahdy
w ramach strategicznej polityki Iranu
168.
dr Karina Jędrzejowska
(WARSZAWA/POLAND)
Współpraca finansowa i walutowa pomiędzy
Chinami a Tajwanem
169.
mgr Marianna Lis
(WARSZAWA/POLAND)
Rola wayangu w dekolonizacji Indonezji
170.
mgr Piotr Kaczmarek
(POZNAŃ/POLAND)
Rozwój marynarki wojennej Chin w świetle
teorii Alfreda T. Mahana
171.
dr Ewa Cieślik
(POZNAŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
172.
mgr Elżbieta Stępa 
(POZNAŃ/POLAND)
Indie wczoraj i dziś
173.
dr Paweł Borkowski 
(WARSZAWA/POLAND)
Chińska "soft power" - wiele hałasu o nic?
174.
mgr Galina Dondukova
(WARSZAWA/POLAND)
Contemporary Buryat National literature
in Postcolonial Perspective
175.
mgr Rafał Kur
(KRAKÓW/POLAND)
Rynek sztuki w Azji Centralnej
176.
dr Eugeniusz Jendraszczak 
(WARSZAWA/POLAND)
Tendencje rozwoju systemu bezpieczeństwa
w XXI wieku
177.
mgr Bato Dondukov
(WARSZAWA/POLAND)
Technical progress and local traditions among
Buryats
178.
Titus Kizito
(UGANDA/UGANDA)
Political and economic contribution of China
to Uganda and Africa in general
179.
mgr Ewelina Marta Mączka
(TORUŃ/POLAND)
Śmierć i zmarli u ludu Toradża
180.

prof. dr hab. Naveed

Iqbal Chaudhry

(NIEMCY/GERMANY)
Political Culture during Dictatorships
in Pakistan:
National Urdu Press Coverage of Elections
under Dictatorships of Zia
(1977-1988) and Musharraf (1999-2008)
181.
dr Albert Jawłowski
(WARSZAWA/POLAND)
Buddyzm w Buriacji - narzędzie polityki
kolonialnej czy pole zachowania autonomii
kulturowej
182.
dr Güllü Coşkun
(TURCJA/TURKEY)
Turkey’s role in Central Asia and the Caucasus
in the post-Cold War era:
Turkish world from the Adriatic Sea to the
Great Wall of China
183.
mgr Sylwia Para
(WARSZAWA/POLAND)
Znaczenie szczytu w Korei dla współpracy
państw w ramach G20
184.
mgr Alicja Stańco
(TORUŃ/POLAND)
Goals and motivations of terrorist activities
in Asia
185.
mgr Paweł Wiszniuk 
(ŁÓDŹ/POLAND)
Dlaczego Fukushima?
Japońskie strachy nuklearne w XXI wieku
186.
lic. Paweł Tomala
(TORUŃ/POLAND)
Japońskie gry komputerowe jako nowe formy
manifestu polityczno-społecznego
187.

prof. Tadeusz Wallas

(POZNAŃ/POLAND)
Bez referatu/No speech
188.
mgr Renata Lesner-Szwarc 
(TORUŃ/POLAND)
Społeczno-kulturowy kontekst filmów Nia
Dinaty (The social and cultural context of Nia
Dinata's movies)
189.
mgr Dymitr Gafarowski 
(KRAKÓW/POLAND)
Kazakhstan’s membership in the Customs
Union and Single Economic Space:
short-term trade effects (2010-2013)
190.
mgr Dominik Stawicki 
(WARSZAWA/POLAND)
Rola Tadżykistanu w systemie
bezpieczeństwa Azji Środkowej
191.
dr Magdalena Pogońska-Pol
(ŁÓDŹ/POLAND)
Rola Kwartetu Madryckiego
w bliskowschodnim procesie pokojowym
192.
dr Tomasz Kamiński
(ŁÓDŹ/POLAND)
Inwestycje azjatyckich państwowych
funduszy majątkowych jako narzędzie
polityczne i potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa UE
193.
mgr Harun Aras 
(TURCJA/TURKEY)
The concept of “reason of state” in Turkish
state tradition and evaluation of ethical
problems with Turkish politics
194.
mgr Sylwia Matusiak
(ŁÓDŹ/POLAND)
Współpraca Grupy Wyszehradzkiej
oraz Japonii
195.
mgr Dariusz Nazarewicz
(LUBLIN/POLAND)
Problematyka migracji na terytorium RP
mieszkańców Gruzji i Czeczenii
196.
dr Roy Anthony Rogers
(MALEZJA/MALAYSIA)
Non-Traditional Security and Transnational
Crime
197.
mgr Olaf Pietrzyk 
(LUBLIN/POLAND)
Tsushima - szansa na współpracę
czy źródło potencjalnego konfliktu
198.
mgr Stanisław Matsumoto 
(WARSZAWA/POLAND)
Wpływ konfliktu o Wyspy Kurylskie
na stosunki Japonii z Rosją
199.
dr Adam Bednarczyk
(TORUŃ/POLAND)
Ślady dworskiej kultury w okresie Meiji?
O eawase w „Shōnen kyōiku yūgi”
Ōōtei Shujina
200.
dr Andrzej Purat  
(BYDGOSZCZ/POLAND)
Relacje indyjsko-chińskie i ich znaczenie
dla regionalnych oraz międzynarodowych
stosunków politycznych i gospodarczych
współczesnego świata
201.
mgr Marta Jaworska  
(GDAŃSK/POLAND)
Tradycja wynaleziona jako przykład
wyznaczników tożsamości na przykładzie
japońskich obrzędów weselnych i
pogrzebowych
202.
mgr Izabela Kujawa 
(POZNAŃ/POLAND)
Western teachers in China. Institutionalized
and self-reliant modes of the migration
process
203.

prof. Nurbubu Asipova  

(KIRGISTAN/KYRGYZSTAN)
Transformation Processes in Contemporary
Kyrgyzstan and their Impact on
the Socio-Psychological Formation of Youth
204.
mgr Zeliha Karaman  
(TURCJA/TURKEY)
Domain Names In The Context Of Unfair
Competition Law In Turkey
205.
dr Marcelina Leśniczak 
(TORUŃ/POLAND)
Modernizacja Japonii a japoński teatr
klasyczny XIX wieku
206.

prof. Marek Chmaj  

(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
207.
dr Przemysław Kwiatkowski 
(TORUŃ/POLAND)
W kierunku strategicznego partnerstwa.
Stosunki amerykańsko-indyjskie w XXI w.
208.
dr Agnieszka Drzymała 
(ŁÓDŹ/POLAND)
Japonia a ochrona środowiska
209.
mgr Łukasz Perlikowski
(TORUŃ/POLAND)
Regulacje dotyczące badań nad komórkami
macierzystymi w Singapurze
210.
dr Zafar Ahmad
(PAKISTAN/PAKISTAN)
Bez referatu/No speech
211.
mgr Jakub Rutkowski 
(SZCZECIN/POLAND)
Manga jako nowa droga w reklamie.
(Na przykładzie instytucji i organizacji
rządowych oraz prywatnych)
212.

prof. Bogdan Grzeloński  

(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
213.
dr Kazimierz Pierzchała     
(KUTNO/POLAND)
Bez referatu/No speech
214.
mgr Natalia Olszanecka 
(TORUŃ/POLAND)
"Third sex" in the social system of India
and Thailand. The comparative analysis
215.

prof. Dosan Baimolda

(KAZACHSTAN/KAZAKHSTAN)
Systemy medialne w Kazachstanie
216.
dr hab. Zekeriya Yıldırım 
(TURCJA/TURKEY)
Macroeconomic Shocks and Labor Market:
Evidence from Turkey
217.
mgr Piotr Lewandowski 
(TORUŃ/POLAND)
Wolność słowa i cenzura Internetu
w Chińskiej Republice Ludowej
218.
lic. Ewelina Wojciechowska 
(TORUŃ/POLAND)
Kaizen - wprowadzenie do filozofii
samodoskonalenia
219.
mgr Zuzanna Osmólska
(TORUŃ/POLAND)
Działania Unii Europejskiej na rzecz
praw człowieka i promocji demokracji
w państwach Azji Centralnej
220.
mgr Aleksandra Nowicka 
(TORUŃ/POLAND)
Role of Women in Indian Politics
(Rola kobiet w indyjskiej polityce)
221.
dr Joanna Maj  
(ŁÓDŹ/POLAND)
Spuścizna doktryny politycznej J. Nehru
w polityce zagranicznej i wewnętrznej
współczesnych Indii
222.

prof. Maciej Walkowski 

(POZNAŃ/POLAND)
Perspektywy rozwoju gospodarki chińskiej
w XXI wieku. Analiza typu SWOT
223.
lic. Katarzyna Weronika
Gomse 
(POZNAŃ/POLAND)
Perspektywy rozwoju gospodarki chińskiej
w XXI wieku. Analiza typu SWOT
224.

prof. Emilian Kavalski  

(AUSTRALIA/AUSTRALIA)
Normative Power China: A Contradiction
in Terms?
225.
Zarina Zharylkassynova
(KAZACHSTAN/KAZAKHSTAN)
Rynek sztuki w Azji Centralnej
226.
mgr Marcin Łukaszewski  
(POZNAŃ/POLAND)
Agreements on friendship and good
neighbourhood between protectors
and microstates. Comparative analysis
of selected solutions in Asia and Europe
227.
lic. Lucky Osakwe 
(NIGERIA/NIGERIA)
Bez referatu/No speech
228.
dr Przemysław Wiatrowski
(POZNAŃ/POLAND)
Relewancja kulturowa indonezyjskiej
frazeologii
229.
dr Kinga Smoleń
(LUBLIN/POLAND)
Republika Turcji - studium przypadku
geokulturowego działania mocarstwa
regionalnego
230.
mgr Piotr Krawczuk  
(SZCZECIN/POLAND)
Stosunki Polski z Republiką Kazachstanu
po 1989 roku
231.
mgr Łukasz Perlikowski  
(TORUŃ/POLAND)
Human Rights and Human Development
in Contemporary India
232.
mgr Jagoda
Smagłowska-Nowak
(TORUŃ/POLAND)
Polska i Turcja - uwarunkowania
i perspektywy współpracy gospodarczej
233.
dr Pannaloka Wadingala  
(TAJWAN/TAIWAN)
Buddhist Ethics for Post-War Sri Lanka
234.
mgr Mateusz Trawiński
(TORUŃ/POLAND)
U.S. Perspective on Asia. WIkileaks Case
Study
235.
Valeriia Chechotkina 
(KRAKÓW/POLAND)
Chinese "democratic communism":
how it influences outer and inner policies
of the country?
236.
mgr Arkadiusz Fordoński
(TORUŃ/POLAND)
Human rights in Burma since 2011
237.
Anastasiia Suvorkina  
(KRAKÓW/POLAND)
Chinese "democratic communism":
how it influences outer and inner policies
of the country?
238.
lic. Destiny Okonkwo
(NIGERIA/NIGERIA)
Bez referatu/No speech
239.
dr Sevda Achundova
(AZERBEJDŻAN/AZERBAIJAN)
The middle age philosophy of Azerbaijan
240.
dr Krzysztof Olszewski
(KATOWICE/POLAND)
"Rai’ō no terasu" (Taras trędowatego króla)
Mishimy Yukio a prawda historyczna
o panowaniu Jayavarmana VII
241.
lic. Waheed M Khan Sardar  
(PAKISTAN/PAKISTAN)
Bez referatu/No speech
242.
lic. Asad Yasmeen  
(PAKISTAN/PAKISTAN)
Bez referatu/No speech
243.
mgr Beata Jaroszewska   
(POZNAŃ/POLAND)
Miejsce ludzi intelektu w Chinach
244.
mgr Tomasz Drozdowski  
(RZESZÓW/POLAND)
Prokuratura we współczesnej Japonii
245.
dr hab. Bharati Jagannathan   
(INDIE/INDIA)
Reading an Ancient Epic in the Twenty-first
Century
246.

dr hab. prof. UKSW

Bogumił Szmulik

(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
247.
mgr Piotr Burzyński
(WROCŁAW/POLAND)
Bez referatu/No speech
248.
mgr Joanna Kamień
(GDAŃSK/POLAND)
Bez referatu/No speech
249.
mgr Maciej Mackowiak
(POZNAŃ/POLAND)
Budowanie tożsamości narodowej
w Singapurze, problemy, szanse, perspektywy
250.
mgr Anastas Vangeli
(WARSZAWA/POLAND)
Elites and Legitimacy in Contemporary
Chinese Politics
251.
lic. Michał Sęk
(WARSZAWA/POLAND)
Regional development in Indonesia:
The centre-periphery relations across
the archipelago
252.
mgr Grzegorz Ipnarski

(WARSZAWA/POLAND)
Malaysia’s economic cooperation
with Asia Pacific nations
253.
mgr Marcin Bobrowski
(WARSZAWA/POLAND)
Bez referatu/No speech
254.

prof. Ewa Oziewicz

(GDAŃSK/POLAND)
Bez referatu/No speech
255.
mgr Andrzej Fulbiszewski
(SZCZECIN/POLAND)
Nadludzka symbolika nieludzkiego reżimu.
O architekturze północnokoreańskiej
propagandy
256.
dr Joanna Guzik
(KRAKÓW/POLAND)
Ageing Japan: immigrational policy of Japan
257.
mgr Urszula Wach
(KRAKÓW/POLAND)
System sądownictwa w Japonii jako
konsekwencja recepcji prawa zachodniego
na grunt japoński
258.
Witold Górny
(KRAKÓW/POLAND)
Postulat zmiany pacyfistycznych deklaracji
zawartych w Konstytucji Japonii - analiza
możliwości ustrojowych oraz ewentualnych
konsekwencji politycznych
259.
dr Andrzej Anders
(ŁÓDŹ/POLAND)
Postulat zmiany pacyfistycznych deklaracji
zawartych w Konstytucji Japonii - analiza
możliwości ustrojowych oraz ewentualnych
konsekwencji politycznych
260.
dr Joanna Skrzypczyńska 
(POZNAŃ/POLAND)
Chiny w WTO
261.
dr Łukasz Dominiak
(TORUŃ/POLAND)
Krzywda prenatalna i teoria tożsamości
w kontekście indyjskim
Lp.
Prelegent

Tytuł referatu

English
I MIĘDZYNARODOWY KONGRES AZJATYCKI
Uczestnicy: