NAJNOWSZY NUMER
Copyright 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek, All Rights Reserved. e-mail: sklad@marszalek.com.pl
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń
info@marszalek.com.pl
Adres redakcji: ul. Lubicka 44,
87-100 Toruń, tel. 56  664 22 36
Sekretarz: Szymon Gumienik 
Redaktor: Marek Sokołowski
Designed by marszalek.com.pl
Licznik odwiedzin: 27657
Aktualizowano: 12 kwietnia 2017 r.
IV Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 17-19 V 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
W Ratuszu o Kongresie
Aktualizacja 14.05.2014

W toruńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w której
uczestniczyli prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, prezes
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek oraz sekretarz Kongresu
Joanna Piechowiak-Lamparska. Szeroko pojęta tematyka azjatycka  -
od bieżących problemów międzynarodowych i gospodarczych po film,
muzykę i literaturę, a nawet taniec i azjatycką kuchnię - przez najbliższe
dni Toruń stanie się centrum dyskusji o Azji dawnej i współczesnej. Na I
Międzynarodowy Kongres Azjatycki przyjedzie do naszego miasta przeszło
300 uczestników, w tym m.in. ambasadorowie: Indii, Indonezji, Malezji,
Pakistanu, Azerbejdżanu, Tajlandii i Japonii.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek
Publishing Group dr Adam Marszałek podpisał z rektorem Kazachskiego
Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi Galymem Mutanovem umowę o
współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i Wydawnictwem Adam
Marszałek. Przewiduje ona wprowadzenie w życie nowych form
współpracy m.in.: wzajemne konsultacje, a także publikacje artykułów,
raportów i innych materiałów naukowych, organizację stażu dla
studentów Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne
działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny i
pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, senator
RP Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz I zastępca
rektora prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego,
zaplanowanego na trzecią dekadę maja 2015 roku, nabierają tempa. W
czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka w
Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni z
Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich wniosek przyspieszymy
również rejestrację uczestników Kongresu. Wszystkich Państwa
zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką azjatycką serdecznie
zapraszamy na stronę internetową: www.kongresazja.pl
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską
dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam
Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w
przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej.
Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma
Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją
książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też
organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak:
konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
O przyszłości czasopism
8.01.2015 r.

W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów pracujących nad
publikowanymi przez naszą oficynę czasopismami naukowymi. Miło
nam poinformować, że ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie
wydajemy już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano plany rozwoju
periodyków, ich umiędzynarodowienia i pozyskania międzynarodowych
partnerów. Mamy już sukcesy z tym związane. Pan Prezes Adam
Marszałek gratulował współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z
China Renmin Press, „The Copernicus Journal of Political Studies” z
Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i „Nowej Polityki Wschodniej” z
Uniwersytetem z Al-Farabi.
W Słubicach o Europie XXI wieku
9.02.2015 r.

Jak co roku w lutym odbyła się w Słubicach organizowana przez
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu XV Międzynarodowa
Konferencja Naukowa zatytułowana Europa w XXI wieku. Jej
pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Tadeusz Wallas,
dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wspierany przez
dr hab. Magdalenę Musiał-Karg i mgr Małgorzatę Piszczelak-
Napierkowską.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador
Kazachstanu w Polsce JE Yerik Utembayev oraz prof. Marek Chmaj
byli organizatorami spotkania dużej grupy ekspertów
zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej instytucji pod
nazwą Centrum Al-Farabi - Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum
narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B. Zientarskiego,
prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama Marszałka na
Uniwersytecie Al-Farabi. Duże zainteresowanie i poparcie idea ta
uzyskała od goszczącego polską delegację JM rektora Uniwersytetu
Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Jacek
Sobczak, Waldemar Gontarski, Yerik Primbetov, Lech Gardocki,
Marek Chmaj, Tadeusz Bodio, Andrzej Bisztyga, Bogusław
Banaszak oraz prezes Związku Literatów Polskich Marek
Wawrzkiewicz, JE Yerik Utembayev, a także senator dr Piotr B.
Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow, dr Mariusz Bidziński, dr Adam
Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis Yessentayev i
Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz Rustem Zhappassov, Marina
Jumakanova i Karolina Targus.
Dziekan Tadeusz Wallas w towarzystwie prof. Macieja Walkowskiego oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisława Sulowskiego.
Licznie na konferencji był reprezentowany Uniwersytet Gdański, z którego profesorami: Jarosławem Noconiem, Tadeuszem Dmochowskim, Bogdanem Chrzanowskim oraz Andrzejem Gąsiorowskim na wspólnej fotografii uwieczniliśmy wywodzącego się ze Szczecinka prof. Bogdana Koszela.
Tradycyjnie już Wydawnictwo Adam Marszałek na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowało sto nowości, o których prof. Teresie Sasińskiej-Klas i prof. Renacie Podgórzańskiej opowiadała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.
Pani Prezes nadzwyczajnym profesorem
8.10.2015 r.

24 września 2015 roku w Collegium Maximum odbyła się uroczystość
wręczenia nominacji i gratulacji nowym profesorom na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas spotkania z rąk rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna dr
hab. Joanna Marszałek-Kawa otrzymała nominację na stanowisko
profesora nadzwyczajnego.
Gratulujemy naukowego awansu.
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam
Marszałek spotkał się z rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i
Dyplomacji prof. Abdumalikiem Djumanovem. Przedmiotem
rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do spraw
narodowych Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji
Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz Bodio, prof. Octjabr
Teszajev i dyrektor Szarka Atabek Gulyamov, było omówienie
spraw związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego Kongresu
Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział w tym przedsięwzięciu
oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także swoje uznanie dla
działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w
zakresie edycji książek i czasopism poruszających problematykę
państw Azji Centralnej.
Profesor Saidov w Wydawnictwie
9.10.2015 r.

Na zaproszenie prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanny
Marszałek-Kawy 2 października z wizytą w Toruniu przebywał
wybitny uzbecki uczony prof. Akmal Saidov - dyrektor Instytutu ds.
Praw Człowieka Republiki Uzbekistanu. Dyrektorowi Saidovowi
towarzyszył JE Ikrom Nazarov - ambasador Uzbekistanu w Polsce.
W wyniku przeprowadzonych rozmów, w których uczestniczyli ceniony
znawca Azji Centralnej prof. Tadeusz Bodio z Uniwersytetu
Warszawskiego oraz redaktor naczelna Wydawnictwa Adam
Marszałek Justyna Brylewska, uzgodniono zasady współpracy w
zakresie wspólnie wydawanych w Polsce i Uzbekistanie książek
naukowych, poetyckich oraz literatury dziecięcej. Ustalono także
kwestie dotyczące współpracy przy edycji czasopism naukowych.