POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Dziesięć lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II w świetle prasy zachodnioniemieckiej (1978–1988)
 

Jarosław Tarasiński

Dziesięć lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II w świetle prasy zachodnioniemieckiej (1978–1988)

8,45 zł 4,22 zł

  • Pages: 202
  • ISBN: 83-7322-338-X

PROMOTION! Only 4,22 zł!

W niniejszej pracy, podjęta została próba analizy komentarzy i sprawozdań niemieckich dziennikarzy na temat poczynań Polaka, panującego na Stolicy Apostolskiej. We współczesnym świecie trudno nie docenić roli środków masowego przekazu w kształtowaniu sposobu myślenia przeciętnego człowieka. Mass media, określane nieprzypadkowo mianem czwartej władzy w państwie, a usytuowane obok instancji sądowniczych, ustawodawczych oraz władzy wykonawczej, są ważnym elementem życia tu i teraz. W niniejszej próbie opracowania uwaga skoncentrowana została na prasie, która jest łatwiej uchwytna, jako odzwierciedlenie sądów o papieżu, aczkolwiek poszukiwanie wzmianek o Janie Pawle II wśród niezliczonych rodzajów dzienników i tygodników należałoby uznać za mozolne. Spośród prasy obcojęzycznej wybór padł na publikacje zachodnioniemieckie. W pracy na temat recepcji polityki papieża w Niemczech podstawę źródłową stanowią, niestety, tylko artykuły prasy zachodnioniemieckiej, ponieważ wyłącznie na nich można się opierać, chcąc oddać rzeczywiste nastroje panujące w Niemczech (trudno byłoby opierać się na prasie wschodnioniemieckiej, gdyż jak wiadomo, szerząca się tam propaganda uniemożliwiałaby odzwierciedlenie autentycznego obrazu polskiego papieża). Najważniejszym celem pracy jest przetłumaczenie niemieckich komentarzy dotyczących papieża oraz ich analiza. Ważne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak wyglądała recepcja polityki Jana Pawła II w Republice Federalnej Niemiec? Czy opinie o polskim papieżu ulegały zmianom oraz czym one były uwarunkowane? Interesujące są również reakcje niemieckich środków masowego przekazu na wschodnią politykę papieża, a przede wszystkim na zmieniającą się sytuację społeczno-polityczną w Polsce.

 

 

Shopping:

Price: 4,22

Polecamy również:

(red.) Joanna Jastrzębska, Joanna Marszałek-Kawa
Czas uchwycony w słowach. Tadeusz Garczyński i inni o Jadwidze Maj (okładka twarda)

- Publish year: 2006
- Pages: 159
- ISBN: 83-7441-474-X, 978-83-7441-474-6
- Price: 21,74 zł

Stanisław Nalaskowski
O zasadach nauczania. Studium z dydaktyki porównawczej

- Pages: 76
- ISBN: 83-7174-317-3
- Price: 14,49 zł

(red.) Iwona Hofman, Wojciech Maguś
Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej. Tom 1

- Publish year: 2011
- Pages: 558
- ISBN: 978-83-7780-129-1
- Price: 54,34 zł

(red.) Halina Robótka
Prawo archiwalne Stan aktualny i perspektywy zmian

- Publish year: 2008
- Pages: 220
- ISBN: 978-83-7441-857-7
- Price: 30,19 zł