POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Serie wydawnicze - Seria: Polska i Europa wobec Wyzwań Współczesnego Świata

(red.) Szymon Ossowski
Kryzys liberalnej demokracji w Europie i próby jego zażegnania

- Data wydania: 2015
- Strony: 227
- ISBN: 978-83-8019-381-9
- Cena: 32,60 zł

(red.) Łukasz Scheffs
Społeczno - polityczne wyzwania współczesności

- Data wydania: 2015
- Strony: 151
- ISBN: 978-83-8019-243-0
- Cena: 26,57 zł

(red.) Dominika Narożna
Informacja i konteksty społeczno - kulturowe. Studium politologiczne

- Data wydania: 2015
- Strony: 213
- ISBN: 978-83-8019-247-8
- Cena: 30,19 zł

(red.) Andrzej Sakson
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i społeczne

- Data wydania: 2014
- Strony: 281
- ISBN: 978-83-7780-966-2
- Cena: 30,19 zł

(red.) Zdzisław W. Puślecki
Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku

- Data wydania: 2014
- Strony: 289
- ISBN: 978-83-7780-977-8
- Cena: 30,19 zł

(red.) Ewa Maj
Komunikowanie polityczne: podmioty, wartości, kanały przekazu. Studia, szkice, komunikaty naukowe

- Data wydania: 2014
- Strony: 202
- ISBN: 978-83-7780-885-6
- Cena: 30,19 zł

(red.) Robert Kmieciak
Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy

- Data wydania: 2014
- Strony: 174
- ISBN: 978-83-7780-897-9
- Cena: 30,19 zł

(red.) Paweł Antkowiak
Doświadczenia i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego i zawodowego

- Data wydania: 2014
- Strony: 210
- ISBN: 978-83-7780-896-2
- Cena: 30,19 zł

(red.) Andrzej Stelmach
Procesy i procedury demokratyczne w Polsce

- Data wydania: 2014
- Strony: 220
- ISBN: 978-83-7780-898-6
- Cena: 30,19 zł