The largest scientific publishing house in Poland. Founded in 1990

 

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego był organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Ośrodków Akademickich „Politologia w Polsce. Badania – kształcenie – organizacja”. Uczestniczyła w niej większość dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów politologii. W trakcie spotkania profesorowie Andrzej Chodubski, Grzegorz Janusz, Barbara Krauz-Mozer i Konstanty Adam Wojtaszczyk dokonali diagnozy stanu badań politologicznych w Polsce. Z kolei problem internacjonalizacji badań i system kształcenia omówili profesorowie Andrzej Antoszewski, Roman Bäcker, Tomasz Domański, Alicja Stępień-Kuczyńska, Teresa Sasińska-Klas i Arkadiusz Żukowski. Efekty realizacji przedmiotu wiedza o społeczeństwie oraz przebieg i rezultaty Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zaprezentował prof. Robert Alberski. Na zakończenie Konferencji prof. Krzysztof Szewior przedstawił informację o działaniach Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart