POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

history - Religioznawstwo

Strona: 1, 2, 3, 4 z 4

Janusz Mariański
Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne (oprawa twarda)

- Publish year: 2017
- Pages: 513
- ISBN: 978-83-8019-680-3
- Price: 53,13 zł

Tadeusz Lewowicki, Barbara Grabowska, Urszula Klajmon-Lech, Aniela Różańska
Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży-studium z pogranicza polsko-czeskiego. T. 2 Religia i tolerancja religijna

- Publish year: 2016
- Pages: 164
- ISBN: 978-83-8019-607-0
- Price: 31,40 zł

Tadeusz Lewowicki, Ewa Ogrodzka-Mazur, Aleksandra Minczanowska, Gabriela Piechaczek-Ogierman
Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży-studium z pogranicza polsko-czeskiego. T.1 Przemiany wartości i aspiracji życiowych

- Publish year: 2016
- ISBN: 978-83-8019-554-7
- Price: 33,81 zł

Andrzej Suski
Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach

- Publish year: 2016
- Pages: 1023
- ISBN: 978-83-8019-477-9
- Price: 144,90 zł

(red.) Marek Sokołowski
Blask religii. Media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów

- Publish year: 2016
- Pages: 166
- ISBN: 978-83-8019-541-7
- Price: 28,98 zł

(red.) Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak
Media i religia. Nowy kontekst komunikacji

- Publish year: 2016
- Pages: 233
- ISBN: 978-83-8019-504-2
- Price: 31,40 zł

Janusz Mariański
Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych

- Publish year: 2016
- ISBN: 978-83-8019-433-5
- Price: 48,30 zł

Zbigniew Grochowski
Śladami Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Mojego - Twojego - Naszego Patrona. 1111 zadań i rozwiązań

- Publish year: 2016
- Pages: 772
- ISBN: 978-83-8019-457-1
- Price: 64,00 zł

Damian Guzek
Media katolickie w polskim systemie medialnym

- Publish year: 2016
- Pages: 368
- ISBN: 978-83-8019-452-6
- Price: 38,64 zł

Krzysztof Kowalczyk
Między antyklerykalizmem a konfesjonalizacją. Partie polityczne wobec Kościoła katolickiego w Polsce po 1989 roku

- Publish year: 2016
- Pages: 392
- ISBN: 978-83-62942-70-1
- Price: 38,64 zł

Bp Tadeusz Płoski
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 8 V-31 XII 2009

- Publish year: 2010
- Pages: 451
- ISBN: 978-83-7611-743-0
- Price: 82,11 zł

Bp Tadeusz Płoski
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1 I-10 IV 2010 TOM VII

- Publish year: 2010
- Pages: 631
- ISBN: 978-83-7611-893-2
- Price: 84,53 zł

Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Klajmon-Lech, Aniela Różańska
Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich

- Publish year: 2014
- Pages: 222
- ISBN: 978-83-7780-910-5
- Price: 33,81 zł

Lech Mażewski
Władza, własność i położenie Kościoła. Z dziejów autorytaryzmu w Polsce w latach 1944/1945 - 1989/1990

- Publish year: 2015
- Pages: 312
- ISBN: 978-83-62942-69-5
- Price: 38,64 zł

Strona: 1, 2, 3, 4 z 4