The largest scientific publishing house in Poland. Founded in 1990

Kierowany przez prof. Tadeusza Wallasa Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach już po raz szesnasty zorganizowały Międzynarodową Konferencję Naukową, która tym razem nosiła tytuł Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań. Wzięło w niej udział około 200 uczonych z Polski i z zagranicy.


Wśród uczestników Konferencji byli: mgr Jakub Adamkiewicz, prof. dr hab. Ireneusz Kraś, prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk, prof. dr hab. Zenon Trejnis oraz prof. dr hab. Roman Bäcker, których na fotografii uwieczniliśmy z dziekanem prof. Tadeuszem Wallasem (trzeci od lewej).

Wydawnictwo reprezentowała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak, która przedstawiła nowości naszej oficyny. Atrakcyjności oferty wydawniczej gratulowali jej dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. dr hab. Jochen Franzke z Uniwersytetu w Poczdamie oraz prof. dr hab. Bogdan Koszel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Silną grupę na Konferencji stanowili przedstawiciele gdańskiego ośrodka politologicznego: dr Marceli Burdelski, prof. dr hab. Piotr Mickiewicz, prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki i dr Bogusław Barnaszewski.

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart