POLSKIENGLISHDEUTSCH

Greatest science publishing house in Poland since 1990.

Serie wydawnicze - Seria: Komunikacja Społeczna w Edukacji

Strona: 1, 2, 3 z 3

(red.) Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor
Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Nowe trendy i obszary

- Data wydania: 2015
- Strony: 339
- ISBN: 978-83-8019-248-5
- Cena: 38,64 zł

(red.) Anita Stefańska, Anna Knocińska, Elżbieta Kwiatkowska
Konflikt – negocjacje – kultura – komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje

- Data wydania: 2014
- ISBN: 978-83-7780-989-1
- Cena: 32,60 zł

(red.) Vojtech Korim, Roman Uździcki
Szkoła w perspektywie jej realnych przeobrażeń. Zarządzanie-Kompetencje-Kreatywność

- Data wydania: 2013
- Strony: 201
- ISBN: 978-83-7780-684-5
- Cena: 30,19 zł

(red.) Anna Grabowiec, Joanna Kryza, Krystyna Zielińska
Teoria i praktyka działań komunikacyjnych w poradnictwie i terapii. Perspektywa interwencji kryzysowej

- Data wydania: 2013
- Strony: 239
- ISBN: 978-83-7780-683-8
- Cena: 31,40 zł

(red.) Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński
Komunikacja społeczna – negocjacje – edukacja. Perspektywa wielu kultur

- Data wydania: 2012
- Strony: 225
- ISBN: 978-83-7780-442-1
- Cena: 31,40 zł

(red.) Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska
Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji

- Data wydania: 2012
- Strony: 222
- ISBN: 978-83-7780-443-8
- Cena: 31,40 zł

(red.) Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz Czerwiński, Hubert Paluch
Komunikacja społeczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych

- Data wydania: 2012
- Strony: 211
- ISBN: 978-83-7780-444-5
- Cena: 31,40 zł

(red.) Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala
Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur

- Data wydania: 2012
- Strony: 197
- ISBN: 978-83-7780-319-6
- Cena: 30,19 zł

(red.) Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa
Szkoła, komunikacja i edukacja. Komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych

- Data wydania: 2012
- Strony: 227
- ISBN: 978-83-7780-320-2
- Cena: 30,19 zł

(red.) Wojciech J. Maliszewski, Mariusz Korczyński, Kazimierz Czerwiński
Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości. Perspektywa edukacyjna

- Data wydania: 2012
- Strony: 233
- ISBN: 978-83-7780-318-9
- Cena: 30,19 zł

(red.) Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala
Internet w psychologii – psychologia w Internecie

- Data wydania: 2011
- Strony: 366
- ISBN: 978-83-7611-965-6
- Cena: 38,64 zł

(red.) Kazimierz Czerwiński, Wojciech J. Maliszewski, Klaudia Węc
Wielowymiarowość komunikacji społecznej i bezpieczeństwa w edukacji

- Data wydania: 2011
- Strony: 321
- ISBN: 978-83-7780-159-8
- Cena: 36,23 zł

(red.) Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Iwona Jagoszewska
Komunikacja wobec wyzwań współczesności

- Data wydania: 2011
- Strony: 584
- ISBN: 978-83-7780-068-3
- Cena: 44,68 zł

(red.) Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański
Edukacja. Równość czy jakość?

- Data wydania: 2010
- Strony: 360
- ISBN: 978-83-7611-915-1
- Cena: 36,23 zł

(red.) Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc
Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach

- Data wydania: 2011
- Strony: 219
- ISBN: 978-83-7611-961-8
- Cena: 30,19 zł

Strona: 1, 2, 3 z 3