The largest scientific publishing house in Poland. Founded in 1990

O KONGRESIE I IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH

Stan przygotowań do V Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego był tematem rozmowy kierownik naukowej Kongresu prof. dr hab. Joanny Marszałek-Kawy z gronem jej najbliższych współpracowników. W trakcie dyskusji omówiono kalendarz imprez towarzyszących części naukowej Kongresu, takich jak: pokazy filmów azjatyckich, wystawy, promocje książek czy prezentacje kuchni azjatyckich.

 

© 2017 Wydawnictwo Adam Marszałek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Pollyart