Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek • All Rights reserved • E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Designed by Krzysztof Galus
Aktualności
Wydawca
Wydawnictwo
Adam Marszałek

ul. Lubicka 44
87-100 Toruń
info@marszalek.com.pl

www.marszalek.com.pl
CYWILIZACJA
I POLITYKA
SŁOWACKI MEDAL DLA PREZESA

Dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, został uhonorowany Złotym Medalem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Mateja Bela prof. Beatę Kosovą. Wśród odznaczonych był również redaktor naczelny „The New Educational Review” prof. Stanisław Juszczyk. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 29 października 2012 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji
.
LITEWSKI MEDAL DLA PREZESA

Pod koniec 2012 r. Minister Spraw Zagranicznych Litwy w podziękowaniu za specjalne zasługi  w zacieśnianiu współpracy polsko-litewskiej, uhonorował wydawcę dr. Adama Marszałka.
Wręczenie medalu dokonała Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė, Ambasador Litwy w Polsce, która w rozmowie z paniami Haliną Marszałek oraz prof. Jadwigą Szulakiewicz mówiła o swojej dotychczasowej współpracy ze znakomitym Wydawnictwem Adam Marszałek.
Licznik odwiedzin: 6681
Aktualizowano: 28 grudnia 2016 r.
WIELKI SUKCES KONGRESU

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Toruniu odbył się, współorganizowany również przez
„Cywilizację i Politykę”, I Międzynarodowy Kongres Azjatycki.
Kongres ten, poprzedzony siedmioletnią tradycją konferencji naukowych poświęconych
współczesnej Azji, zgromadził ponad 300 uczestników z całej Polski oraz takich krajów, jak:
Chiny, Tajwan, Japonia, Indonezja, Indie, Tajlandia, Pakistan, Azerbejdżan, Kirgistan,
Kazachstan, Mongolia, Rosja, Turcja, Francja i Wielka Brytania. Oprócz uczonych Toruń
odwiedzili dyplomaci z państw azjatyckich, a także przedsiębiorcy, którzy mogli wziąć udział w
organizowanym po raz pierwszy w ramach tego przedsięwzięcia panelu biznesowym.
Kongresowi towarzyszyło wiele imprez kulturalnych częściowo współorganizowanych przez
ambasady, jak np. minifestiwal kina azjatyckiego, wieczór z kuchnią tajską czy koncert
gamelanu. Pojawiły się także atrakcje lokalne: pokaz wypieku i degustacja tradycyjnych
toruńskich pierników oraz nocny pokaz „Komturia” w ruinach Zamku Krzyżackiego i recital
fortepianowy, na które zaprosił uczestników Urząd Miasta Torunia.
W trakcie Kongresu dużą popularnością cieszyło się także stoisko Wydawnictwa Adam
Marszałek, przy którym była prowadzona sprzedaż publikacji związanych z Azją.
Nowa punktacja czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 r., nasze czasopismo znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i ma teraz 9 punktów (przedtem 1).
IV Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 17-19 V 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
AMBASADOR I PROFESOROWIE

Wśród gości, którzy w ostatnim czasie odwiedzili Wydawnictwo Adam Marszałek, był ambasador Jerzy Bayer z Małżonką, profesorowie Krzysztof Pałecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jarosław Suchoples z Uniwersytetu w Malezji oraz dr Mateusz Stępień. Jednym z tematów poruszanych w czasie spotkania była ocena rocznika „Cywilizacja i Polityka”. Profesor Pałecki postulował m.in. zwiększenie liczby tekstów autorów z zagranicy w kolejnych numerach czasopisma.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr Adam
Marszałek podpisał z rektorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi Galymem
Mutanovem umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i Wydawnictwem Adam
Marszałek. Przewiduje ona wprowadzenie w życie nowych form współpracy m.in.: wzajemne
konsultacje, a także publikacje artykułów, raportów i innych materiałów naukowych, organizację
stażu dla studentów Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki
Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, senator RP Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek
Chmaj oraz I zastępca rektora prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na trzecią
dekadę maja 2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group
dr. Adama Marszałka w Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni z
Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich wniosek przyspieszymy również rejestrację
uczestników Kongresu. Wszystkich Państwa zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką
azjatycką serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.kongresazja.pl
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
Rozmowy w Taszkencie
5.01.2015 r.

Przebywający w Taszkencie prezes Adam Marszałek przeprowadził rozmowy z dyrektorem
generalnym Printing and Publishing Share Company „SHARQ” Atabekiem Gulyamovem na
temat współpracy obu grup wydawniczych. Rozmówcy uznali, że w pierwszym etapie współpracy
należy umożliwić uczonym z Polski i Uzbekistanu publikację wyników swych badań w postaci
artykułów naukowych. Wzajemne poznawanie się społeczeństw należy rozpocząć od
najmłodszych. Służyć temu może wzajemna publikacja bajek oraz literatury dla młodzieży.
Dyrektor Gulyamov wyraził też zainteresowanie udziałem uzbeckich uczonych w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim.
W rozmowach uczestniczyli: członek rady naukowej „Nowej Polityki Wschodniej” prof. Akmal
Saidov, dyrektor Atabek Gulyamov, prof. Tadeusz Bodio, prezes Adam Marszałek oraz
dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisław Sulowski.
O przyszłości czasopism
8.01.2015 r.

W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów pracujących nad publikowanymi przez naszą oficynę czasopismami naukowymi. Miło nam poinformować, że ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie wydajemy już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano plany rozwoju periodyków, ich umiędzynarodowienia i pozyskania międzynarodowych partnerów. Mamy już sukcesy z tym związane. Pan Prezes Adam Marszałek gratulował współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z China Renmin Press, „The Copernicus Journal of Political Studies” z Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i „Nowej Polityki Wschodniej” z Uniwersytetem z Al-Farabi.
Rośnie liczba zgłoszeń kongresowych
13.01.2015 r.

Z przyjemnością informujemy autorów, czytelników i sympatyków Wydawnictwa Adam
Marszałek, że swój udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, którego jesteśmy
współorganizatorami, w sposób formalny zadeklarowało już ponad 70 osób. Grupę tę tworzy 64
uczonych, w tym wielu ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, 6
ambasadorów państw azjatyckich, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Filip Grzegorzewski oraz senator RP Piotr B. Zientarski.
Ambasadorowie deklarujący udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim: JE Erik
Utembajew, ambasador Republiki Kazachstanu; JE Hasan Hasanov, ambasador Republiki
Azerbejdżanu; JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu; JE Xu Jian,
ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; JE Khalid H. Memon, ambasador
Islamskiej Republiki Pakistanu oraz JE Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin.
Z Ambasadorem u Chopina
19.01.2015 r.

W jednej z sal warszawskiego Muzeum Fryderyka Chopina odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Tadeusz Bodio, JE Ikrom Nazarov, chargé
d'affaires Republiki Uzbekistanu oraz dr Adam Marszałek. Jego celem było omówienie wizyty
polskich obserwatorów podczas wyborów parlamentarnych i samorządowych w Uzbekistanie.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik
Utembayev oraz prof. Marek Chmaj byli organizatorami spotkania dużej grupy ekspertów
zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi -
Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B.
Zientarskiego, prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama Marszałka na
Uniwersytecie Al-Farabi. Duże zainteresowanie i poparcie idea ta uzyskała od goszczącego
polską delegację JM rektora Uniwersytetu Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Jacek Sobczak, Waldemar
Gontarski, Yerik Primbetov, Lech Gardocki, Marek Chmaj, Tadeusz Bodio, Andrzej
Bisztyga, Bogusław Banaszak oraz prezes Związku Literatów Polskich Marek
Wawrzkiewicz, JE Yerik Utembayev, a także senator dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj
Iwanow, dr Mariusz Bidziński, dr Adam Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis
Yessentayev i Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz Rustem Zhappassov, Marina
Jumakanova i Karolina Targus.
Wizyta profesora
Chodubskiego
21.01.2015 r.

Z nowymi propozycjami przybył do
Wydawnictwa wybitny uczony prof. Andrzej
Chodubski. Z redaktor naczelną Justyną
Brylewską omówił warunki publikacji swojej
najnowszej książki poświęconej historii i
współczesności Azerbejdżanu.
Zarekomendował również wydanie pracy dr.
Mariana Tadeusza Mencla, zatytułowanej
Chińska Republika Ludowa jako współczesny
podmiot środowiska międzynarodowego.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się
spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds.
Rozwoju Eksportu TINES CAPITAL GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W rozmowie, w
której w pewnych fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir
Nowicki, omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w II
Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim. Znający doskonale państwa azjatyckie Mieczysław
Łapanowski, który spędził wiele lat na placówkach dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in.
funkcję zastępcy ambasadora RP w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i znaczenie
Kongresu dla polskich uczonych i ludzi biznesu.
Dziekan Tadeusz Wallas w towarzystwie prof. Macieja Walkowskiego oraz dyrektora Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisława Sulowskiego.
Tradycyjnie już Wydawnictwo Adam Marszałek na specjalnie przygotowanym stoisku zaprezentowało sto nowości, o których prof. Teresie Sasińskiej-Klas i prof. Renacie Podgórzańskiej opowiadała dyrektor Iwona Nadolska-Bartosiak.
Licznie na konferencji był reprezentowany Uniwersytet Gdański, z którego profesorami: Jarosławem Noconiem, Tadeuszem Dmochowskim, Bogdanem Chrzanowskim oraz Andrzejem Gąsiorowskim na wspólnej fotografii uwieczniliśmy wywodzącego się ze Szczecinka prof. Bogdana Koszela.
W Słubicach o Europie XXI wieku
9.02.2015 r.

Jak co roku w lutym odbyła się w Słubicach organizowana przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana Europa w XXI
wieku. Jej pomysłodawcą i głównym organizatorem jest prof. Tadeusz Wallas, dziekan
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, wspierany przez dr hab. Magdalenę Musiał-Karg
i mgr Małgorzatę Piszczelak-Napierkowską.
Rokowania w chińskiej ambasadzie
27.02.2015 r.

Pod koniec lutego w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie odbyło się spotkanie
w sprawie wspólnej edycji książki poświęconej problematyce mniejszości narodowych w
Chinach. W rozmowie uczestniczyli Karolina Targus, dyrektor biura Time Marszałek Group,
oraz Sun Bo - III sekretarz Ambasady ChRL.
Litewskie święto
13.03.2015 r.

Dnia 9 marca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się przyjęcie z okazji 25-lecia
odrodzenia niepodległości Litwy zorganizowane przez Ambasadora Litwy w Polsce JE Šarūnasa
Adomavičiusa. Uroczysty bankiet został poprzedzony konferencją, w której jako prelegent
wystąpił m.in. były prezydent Litwy prof. Vytautas Landsbergis, wygłaszając referat
zatytułowany Droga do wolności. Oprawą muzyczną wydarzenia zajęli się wybitni uczniowie
Narodowej Szkoły Artystycznej im. M.K. Čiurlionisa.
Spotkanie w magistracie
20.03.2015 r.

W toruńskim Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wiceprezydenta Torunia Zbigniewa
Fiderewicza z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Obaj panowie,
dyrektor Departamentu Kultury UM Zbigniew Derkowski, asystent wiceprezydenta Anita
Murawska oraz sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus
omówili stan przygotowań tego ważnego projektu. Rozmawiano również o konieczności
właściwej organizacji bogatego zestawu imprez towarzyszących, wśród których znajdą się
projekcje filmów azjatyckich, występy zespołów artystycznych z państw azjatyckich, pokazy
kuchni kazachskiej oraz prezentacja wypieku toruńskich pierników.
Z ambasadorem Nazarovem o książkach
24.03.2015 r.

O możliwości współpracy Time Marszałek Group z uzbeckimi firmami wydawniczymi rozmawiał z
JE Ikromem Nazarovem, ambasadorem Uzbekistanu w Polsce, dr Daniel Kawa, redaktor
naczelny Time Marszałak Group. Zdaniem Pana Ambasadora kwestie te będzie można
szczegółowo przedyskutować w czasie zbliżającej się wizyty prezesa Adama Marszałka w
Uzbekistanie.
Monika Zielińska zaprezentowała Panu Profesorowi najnowsze publikacje.
Robocze spotkanie redakcji „Cywilizacji i Polityki”
8.04.2015 r.

Na początku kwietnia Wydawnictwo odwiedził redaktor naczelny czasopisma „Cywilizacja i
Polityka” prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski. Z redaktorem Pawłem Jaroniakiem omówił
sprawy związane z edycją kolejnego tomu tego periodyku.
Spotkanie na krakowskim rynku
15.10.2015 r.

Do miłego spotkania doszło na Rynku Starego Miasta w Krakowie. Pracujący nad kolejnym
filmem, wybitny polski reżyser Roman Polański pogratulował prezesowi ogromnej aktywności
Wydawnictwa Adam Marszałek.