COLLOQUIA COMMUNIA
COLLOQUIA COMMUNIA
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Skład redakcji


REDAKTOR NACZELNY:
Jadwiga Mizińska

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO:
Jerzy Szczupaczyński

KOLEGIUM REDAKCYJNE:
Przewodniczący: Mirosław Chałubiński
Zastępca przewodniczącego: Tadeusz Szkołut

SKŁAD KOLEGIUM REDAKCYJNEGO:
Paweł Bytniewski, Adam Chmielewski, Józef Dębowski, Anna Drabarek,
Jarosław Frąckowiak, Janusz Goćkowski, Wiesław Gumuła, Jan Hartman,
Mariola Kuszyk-Bytniewska, Tadeusz Klementowicz, Tadeusz Kobierzycki,
Paweł Majewski, Aleksander Ochocki, Jacek Paśniczek, Tadeusz Popławski, Jacek
Raciborski, Wojciech Sady, Andrzej Szahaj, Lech Szczegóła,
Jerzy Szczupaczyński, Tadeusz Szkołut, Marek Tabin, Bronisław Treger,
Anna Zeidler-Janiszewska, Paweł Zeidler, Anna Żuk, Grażyna Żurkowska.

SEKRETARZ REDAKCJI:
Szymon Gumienik
Designed by marszalek.com.pl
Nowości
Najnowszy numer 2 (99)
pt: „Panoptikum filozoficzne”