COLLOQUIA COMMUNIA
COLLOQUIA COMMUNIA
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
Nowości
Najnowszy numer 2 (99)
pt: „Panoptikum filozoficzne”
Designed by marszalek.com.pl
Aktualizowano: 28 grudnia 2016 r.
SŁOWACKI MEDAL DLA PREZESA

Dr Adam Marszałek, Prezes Wydawnictwa Adam Marszałek, został uhonorowany Złotym Medalem przez Jej Magnificencję Rektor Uniwersytetu Mateja Bela prof. Beatę Kosovą. Wśród odznaczonych był również redaktor naczelny „The New Educational Review” prof. Stanisław Juszczyk. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 29 października 2012 roku w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji
.
LITEWSKI MEDAL DLA PREZESA

Pod koniec 2012 r. Minister Spraw Zagranicznych Litwy w podziękowaniu za specjalne zasługi  w zacieśnianiu współpracy polsko-litewskiej, uhonorował wydawcę dr. Adama Marszałka.
Wręczenie medalu dokonała Jej Ekscelencja Loreta Zakarevičienė, Ambasador Litwy w Polsce, która w rozmowie z paniami Haliną Marszałek oraz prof. Jadwigą Szulakiewicz mówiła o swojej dotychczasowej współpracy ze znakomitym Wydawnictwem Adam Marszałek.
Nowa punktacja czasopism

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku ostatniej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której wyniki ogłoszono w grudniu 2015 r., nasze czasopismo znajdujące się w wykazie czasopism naukowych (część B) poprawiło swoje notowania i ma teraz 3 punkty (przedtem 1).
Licznik odwiedzin: 27493
IV Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 17-19 V 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
W Ratuszu o Kongresie
Aktualizacja 14.05.2014

W toruńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli prezydent miasta Torunia Michał Zaleski, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek oraz sekretarz Kongresu Joanna Piechowiak-Lamparska. Szeroko pojęta tematyka azjatycka  - od bieżących problemów międzynarodowych i gospodarczych po film, muzykę i literaturę, a nawet taniec i azjatycką kuchnię - przez najbliższe dni Toruń stanie się centrum dyskusji o Azji dawnej i współczesnej. Na I Międzynarodowy Kongres Azjatycki przyjedzie do naszego miasta przeszło 300 uczestników, w tym m.in. ambasadorowie: Indii, Indonezji, Malezji, Pakistanu, Azerbejdżanu, Tajlandii i Japonii.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr
Adam Marszałek podpisał z rektorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-
Farabi Galymem Mutanovem umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i
Wydawnictwem Adam Marszałek. Przewiduje ona wprowadzenie w życie nowych form
współpracy m.in.: wzajemne konsultacje, a także publikacje artykułów, raportów i
innych materiałów naukowych, organizację stażu dla studentów Kazachskiego
Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny
Republiki Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, senator RP Piotr Benedykt
Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz I zastępca rektora prof. Burkitbayev
Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na
II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na
trzecią dekadę maja 2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek
Publishing Group dr. Adama Marszałka w Kazachstanie swój udział w obradach
zapowiedzieli uczeni z Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich wniosek
przyspieszymy również rejestrację uczestników Kongresu. Wszystkich Państwa
zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką azjatycką serdecznie zapraszamy na
stronę internetową: www.kongresazja.pl
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
O przyszłości czasopism
8.01.2015 r.

W dniu 8 stycznia br. odbyło się zebranie redaktorów pracujących nad publikowanymi przez naszą oficynę czasopismami naukowymi. Miło nam poinformować, że ich liczba systematycznie wzrasta. Obecnie wydajemy już 25 tytułów. Na spotkaniu omawiano plany rozwoju periodyków, ich umiędzynarodowienia i pozyskania międzynarodowych partnerów. Mamy już sukcesy z tym związane. Pan Prezes Adam Marszałek gratulował współpracy redakcji „Kultury i Edukacji” z China Renmin Press, „The Copernicus Journal of Political Studies” z Uniwersytetem Anahuac z Mexico City i „Nowej Polityki Wschodniej” z Uniwersytetem z Al-Farabi.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador Kazachstanu w
Polsce JE Yerik Utembayev oraz prof. Marek Chmaj byli organizatorami
spotkania dużej grupy ekspertów zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej
instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi - Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum
narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B. Zientarskiego, prof. dr. hab.
Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama Marszałka na Uniwersytecie Al-Farabi.
Duże zainteresowanie i poparcie idea ta uzyskała od goszczącego polską delegację
JM rektora Uniwersytetu Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Jacek Sobczak,
Waldemar Gontarski, Yerik Primbetov, Lech Gardocki, Marek Chmaj,
Tadeusz Bodio, Andrzej Bisztyga, Bogusław Banaszak oraz prezes Związku
Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz, JE Yerik Utembayev, a także senator
dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow, dr Mariusz Bidziński, dr Adam
Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis Yessentayev i Bakhytzhan
Bulegenov, sekretarz Rustem Zhappassov, Marina Jumakanova i Karolina
Targus.
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał
się z rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof. Abdumalikiem
Djumanovem. Przedmiotem rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do
spraw narodowych Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji Ibrahimov
Zakirżanovicz, prof. Tadeusz Bodio, prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka
Atabek Gulyamov, było omówienie spraw związanych z przygotowaniem II
Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor zadeklarował udział w tym
przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także swoje uznanie dla
działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w zakresie edycji
książek i czasopism poruszających problematykę państw Azji Centralnej.
Pani Prezes nadzwyczajnym profesorem
8.10.2015 r.

24 września 2015 roku w Collegium Maximum odbyła się uroczystość wręczenia
nominacji i gratulacji nowym profesorom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
Podczas spotkania z rąk rektora UMK prof. Andrzeja Tretyna dr hab. Joanna
Marszałek-Kawa otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Gratulujemy naukowego awansu.