WAM
NPW
AKTUALNOŚCI


Designed by sklad@marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek • All rights reserved


 
CENTRUM
BADAŃ
WSCHODNICH
AKTUALNOŚCI
STARSZE
 
II Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do II Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 21-22 V 2015 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
„MŁODZI POLACY
W EUROPIE”
Konkurs
III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
Ambasador Marzec chwali Wydawnictwo
6.10.2014 r.

O konieczności popularyzacji działań podejmowanych przez polską dyplomację rozmawiali prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek oraz ambasador Przemysław Marzec, pełniący w przeszłości funkcje ambasadora w państwach Ameryki Południowej. Zdaniem ambasadora Marca wielkie zasługi na tym polu ma Wydawnictwo Adam Marszałek, które nie tylko zajmuje się edycją książek z zakresu stosunków międzynarodowych, ale jest też organizatorem wielu ważnych przedsięwzięć naukowych, takich jak: konferencje, seminaria oraz wymiana studentów.
Z ambasadorem Łabendą o Kongresie
6.10.2014 r.

Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z byłym ambasadorem Polski w Azerbejdżanie Michałem Łabendą, który w Departamencie Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialny za wymianę akademicką. Ambasador Łabenda zaoferował daleko idącą pomoc przy organizacji II Kongresu Azjatyckiego.
Wojewoda patronuje Kongresowi
7.11.2014 r.

Od ośmiu lat najpierw konferencjom azjatyckim, a następnie I Międzynarodowemu Kongresowi Azjatyckiemu patronowali minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki oraz prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski. W tym roku do grona patronów II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego dołączyła wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes.
Prezes i sekretarz u dyrektora Grzegorzewskiego
6.10.2014 r.
Dnia 2 października 2014 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku Filipa Grzegorzewskiego z prezesem Marszałek Publishing Group Adamem Marszałkiem, który przedstawił stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dyrektor Grzegorzewski z uznaniem odniósł się do działań podjętych przez Marszałek Publishing Group Towarzystwo Azji i Pacyfiku oraz współpracujące z nimi instytucje i wyraził chęć udziału w Kongresie.
W spotkaniu uczestniczyła również sekretarz II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego Karolina Targus. Zdaniem dyrektora Filipa Grzegorzewskiego na szczególną uwagę zasługują działania zmierzające do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu, czego przejawem ma być udział w nim przedstawicieli nauki i biznesu takich państw, jak: Birma, Kambodża czy Fidżi.
Minister Schetyna patronem Kongresu
7.10.2014 r.

Dnia 30 września 2014 roku minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna objął patronatem honorowym II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Dzięki życzliwości Pana Ministra to ważne wydarzenie naukowo-kulutralno-biznesowe w znaczący sposób podniosło swoję rangę.
Nowy numer „Studiów Orientalnych”
14.10.2014 r.

Prezentujemy Państwu pierwszy tegoroczny numer półrocznika „Studia Orientalne”. Autorami artykułów w nim zamieszczonych są uczeni z Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu, Kirgistanu i Kazachstanu. Szczególnie interesujące są opracowania prof. Hassana Alego Jamsheera Fundamentalizm muzułmański wobec „Szatańskich wersetów” Salmana Rushdiego oraz Natalii Slobodian Counter-terrorism program as a forming factor of U.S. foreign policy in the Persian Gulf. Zachęcamy również do zapoznania się z działami sprawozdań i recenzji.
Współwydawcą „Studiów Orientalnych” jest Kirgisko-Rosyjski Uniwersytet Słowiański w Biszkeku.

Dyrektor Sulowski chce
organizować Kongres

23.10.2014 r.

Dnia 23 października 2014 roku odbyło się spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adama Marszałka z dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. Stanisławem Sulowskim. W jego trakcie dyrektor Sulowski wyraził zainteresowanie współorganizowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Dokładny plan współdziałania przygotuje uczestnicząca w spotkaniu sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
27.10.2014 r.

W Ambasadzie Kazachstanu odbyło się spotkanie JE Yerika Utembayeva z prezesem Azji i Pacyfiku Adamem Marszałkiem. Głównym tematem rozmów była organizacja II Międzynarodowego Kongresu AzjatyckiegTowarzystwa o, którego Kazachstan będzie gościem honorowym. W trakcie rozmów uzgodnione zostały zasady udziału kazachskich uczonych w Kongresie. Pan Ambasador zadeklarował gotowość wzbogacenia programu kulturalnego Kongresu przez prezentację kazachskiej kuchni, występ zespołu ludowego oraz zorganizowanie wystawy poświęconej współczesnemu Kazachstanowi.
Wojewoda Ewa Mes na Kongresie
17.04.2015 r.

W czasie spotkania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy prezes
Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek poinformował wojewodę Ewę Mes o stanie
przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pani Wojewoda, która objęła nad
nim patronat, potwierdziła swój udział w tym ważnym wydarzeniu. W spotkaniu uczestniczyła
również sekretarz Kongresu Karolina Targus.
Ponad 50 zgłoszeń kongresowych
16.12.2014 r.

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy już 52 zgłoszenia na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Pod nr. 50 zarejestrowaliśmy wybitnego uczonego - znawcę problematyki Azji Centralnej, a zwłaszcza Kazachstanu - prof. dr. hab. Piotra Grochmalskiego, kierownika Katedry Europeistyki Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Senator Zientarski na Kongresie
17.12.2014 r.

Systematycznie zwiększa się liczba gości honorowych II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. W ostatnim czasie swój udział w tym wydarzeniu potwierdził senator RP dr Piotr B. Zientarski, który od kilku lat interesuje się problematyką azjatycką i organizuje w Senacie RP m.in. polsko-kazachstańskie seminaria naukowe.
NOWE NUMERY „NOWEJ POLITYKI WSCHODNIEJ”
I „STUDIÓW ORIENTALNYCH”

22.12.2014 r.

Miło nam Państwa poinformować, że w przededniu Świąt ukazały się kolejne numery półroczników „Nowa Polityka Wschodnia” i „Studia Orientalne”. Wśród opracowań, które znajdą się w obu periodykach, na szczególną uwagę zasługują teksty: Oktaya Aliyeva i Mehdiego Abdullayeva (Azerbejdżan) Deyatel'nost' Mezhdunarodnogo tribunala po byvshey Yugoslavii: nezakrytoye dos'ye kriminal'noy voyny v Bosnii i Gertsegovine (NPW), prof. Andrzeja Furiera Polskie badania Kaukazu a wyzwania współczesnej nauki (NPW), dr. Arkadiusza Czwołka Rozwój lokalnych i odnawialnych źródeł energii na Białorusi. Stan obecny i perspektywy (NPW), prof. Andrzeja Chodubskiego Ogniwa rozwoju kontaktów polsko-mongolskich (NPW), Akmala Saidova (Uzbekistan) Mnogopartiynost' i plyuralizm mneniy kak dvizhushchayasya sila razvitiya demokraticheskogo obshchestva (SO), Arzumana Amirova (Azerbejdżan) The collaboration of Azerbaijan within the integration process (SO) i prof. Marcelego Kosmana Rozmowy historyków o trudnym sąsiedztwie (SO). W obu czasopismach znajdą Państwo również artykuły uczonych z Ukrainy, Rosji i Kirgistanu i polskich ośrodków naukowych (m.in. z Warszawy i Krakowa).
Prezes w Uzbekistanie
23.12.2014 r.

W ostatnim czasie przebywała w Uzbekistanie w charakterze obserwatora delegacja, w skład której wchodzili: prof. Stanisław Sulowski - dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW, prof. Tadeusz Bodio - wybitny znawca problematyki Azji Środkowej oraz prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek.
Obserwowali oni przygotowania, a następnie sam przebieg wyborów do władz samorządowych Uzbekistanu. W ich przekonaniu wybory przebiegły prawidłowo.
Mikroblog Prezesa Wang Yafeia
30.12.2014 r.

W wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy Anhui Publishing Group a Wydawnictwem Adam Marszałek ukazała się w Polsce znakomita i oryginalna praca autorstwa Wang Yafeia - wybitnego menagera, organizatora wielu przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym. Książka porusza sprawy dotyczące życia, pracy, kariery i wielu innych. Wszystkie niosą w sobie ładunek mądrości i cennych przemyśleń. Na podstawową treść książki składają się artykuły publikowane na mikroblogu Wang Yafeia. Zanim czytelnik zagłębi się w główną treść, może zapoznać się z komentarzami, które nakreślają treść kolejnej części książki. Zawierają one informacje o autorze i opisują jego doświadczenia, odzwierciedlając w ten sposób oryginalne pomysły oraz umożliwiając czytelnikom jak najlepsze zrozumienie koncepcji i myśli autora.
Rozmowy w Taszkencie
5.01.2015 r.

Przebywający w Taszkencie prezes Adam Marszałek przeprowadził rozmowy z
dyrektorem generalnym Printing and Publishing Share Company „SHARQ” Atabekiem
Gulyamovem na temat współpracy obu grup wydawniczych. Rozmówcy uznali, że w
pierwszym etapie współpracy należy umożliwić uczonym z Polski i Uzbekistanu
publikację wyników swych badań w postaci artykułów naukowych. Wzajemne
poznawanie się społeczeństw należy rozpocząć od najmłodszych. Służyć temu może
wzajemna publikacja bajek oraz literatury dla młodzieży. Dyrektor Gulyamov wyraził
też zainteresowanie udziałem uzbeckich uczonych w II Międzynarodowym Kongresie
Azjatyckim.
W rozmowach uczestniczyli: członek rady naukowej „Nowej Polityki Wschodniej” prof.
Akmal Saidov, dyrektor Atabek Gulyamov, prof. Tadeusz Bodio, prezes Adam
Marszałek oraz dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UW prof. Stanisław
Sulowski.
Rośnie liczba zgłoszeń kongresowych
13.01.2015 r.

Z przyjemnością informujemy autorów, czytelników i sympatyków Wydawnictwa Adam Marszałek,
że swój udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, którego jesteśmy
współorganizatorami, w sposób formalny zadeklarowało już ponad 70 osób. Grupę tę tworzy 64
uczonych, w tym wielu ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, 6
ambasadorów państw azjatyckich, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Filip Grzegorzewski oraz senator RP Piotr B. Zientarski.
Ambasadorowie deklarujący udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim: JE Erik
Utembajew, ambasador Republiki Kazachstanu; JE Hasan Hasanov, ambasador Republiki
Azerbejdżanu; JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu; JE Xu Jian,
ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; JE Khalid H. Memon, ambasador
Islamskiej Republiki Pakistanu oraz JE Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin.
Rośnie liczba zgłoszeń kongresowych
13.01.2015 r.

Z przyjemnością informujemy autorów, czytelników i sympatyków Wydawnictwa Adam Marszałek,
że swój udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, którego jesteśmy
współorganizatorami, w sposób formalny zadeklarowało już ponad 70 osób. Grupę tę tworzy 64
uczonych, w tym wielu ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, 6
ambasadorów państw azjatyckich, dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Filip Grzegorzewski oraz senator RP Piotr B. Zientarski.
Ambasadorowie deklarujący udział w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim: JE Erik
Utembajew, ambasador Republiki Kazachstanu; JE Hasan Hasanov, ambasador Republiki
Azerbejdżanu; JE Ikrom Nazarov, chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu; JE Xu Jian,
ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie; JE Khalid H. Memon, ambasador
Islamskiej Republiki Pakistanu oraz JE Patricia Ann V. Paez, ambasador Republiki Filipin.
Powstaje Centrum Al-Farabi - Kopernik
20.01.2015 r.

Prezes Time Marszałek Group Adam Marszałek, ambasador Kazachstanu w Polsce JE Yerik
Utembayev oraz prof. Marek Chmaj byli organizatorami spotkania dużej grupy ekspertów
zainteresowanych powstaniem polsko-kazachskiej instytucji pod nazwą Centrum Al-Farabi -
Kopernik. Inicjatywa stworzenia Centrum narodziła się podczas wizyty senatora dr. Piotra B.
Zientarskiego, prof. dr. hab. Marka Chmaja oraz prezesa dr. Adama Marszałka na
Uniwersytecie Al-Farabi. Duże zainteresowanie i poparcie idea ta uzyskała od goszczącego polską
delegację JM rektora Uniwersytetu Al-Farabi Galyma Mutanova.
W spotkaniu uczestniczyli profesorowie: Stanisław Sulowski, Jacek Sobczak, Waldemar
Gontarski, Yerik Primbetov, Lech Gardocki, Marek Chmaj, Tadeusz Bodio, Andrzej
Bisztyga, Bogusław Banaszak oraz prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz,
JE Yerik Utembayev, a także senator dr Piotr B. Zientarski, prof. Mikołaj Iwanow, dr
Mariusz Bidziński, dr Adam Marszałek, radcy ambasady Kazachstanu Denis Yessentayev i
Bakhytzhan Bulegenov, sekretarz Rustem Zhappassov, Marina Jumakanova i Karolina
Targus.
Wizyta profesora Chodubskiego
21.01.2015 r.

Z nowymi propozycjami przybył do Wydawnictwa
wybitny uczony prof. Andrzej Chodubski. Z
redaktor naczelną Justyną Brylewską omówił
warunki publikacji swojej najnowszej książki
poświęconej historii i współczesności
Azerbejdżanu. Zarekomendował również wydanie
pracy dr. Mariana Tadeusza Mencla,
zatytułowanej Chińska Republika Ludowa jako
współczesny podmiot środowiska
międzynarodowego.
Tines myśli o Kongresie
26.01.2015 r.

W mieszczącej się na 29. piętrze warszawskiego wieżowca siedzibie firmy TINES odbyło się
spotkanie prezesa Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adama Marszałka i pełnomocnika Zarządu ds.
Rozwoju Eksportu TINES CAPITAL GROUP Mieczysława Łapanowskiego. W rozmowie, w
której w pewnych fragmentach uczestniczyli także prof. Jacek Sobczak i dyrektor Sławomir
Nowicki, omówiono wstępne warunki udziału przedstawicieli firmy TINES w II Międzynarodowym
Kongresie Azjatyckim. Znający doskonale państwa azjatyckie Mieczysław Łapanowski, który
spędził wiele lat na placówkach dyplomatycznych pełniąc ostatnio m.in. funkcję zastępcy
ambasadora RP w Kazachstanie i Kirgistanie, podkreślił wagę i znaczenie Kongresu dla polskich
uczonych i ludzi biznesu.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
4.02.2015 r.

W siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do
II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Profesor Joanna Marszałek-Kawa, kierownik
naukowy wydarzenia, wraz z sekretarzami - Karoliną Targus oraz Alicją Stańco-Wawrzyńską
- skoncentrowały się na zagadnieniach logistycznych. Ustalono zarówno sprawy związane z
zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników, jak i opracowaniem listy oraz kalendarza
poszczególnych wystąpień. W drugiej części spotkania skoncentrowano się na ocenie procesu
wydawniczego 9 tomów publikacji, będących pokłosiem I edycji Kongresu, który odbył się w
Toruniu w maju ubiegłego roku. W przekonaniu prof. Joanny Marszałek-Kawy prace redakcyjne i
recenzyjne zostaną zakończone w lutym, a wszystkie tomy ukażą się drukiem już w marcu br.
Z Przewodniczącym o Kongresie
9.03.2015 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie przewodniczącego Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera z prezesem Towarzystwa Azji i
Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem. Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że Międzynarodowy
Kongres Azjatycki jest bardzo ważną imprezą gromadzącą uczonych, biznesmenów i ludzi kultury
z wielu państw świata. Jednocześnie odgrywa ona znacząca rolę w promowaniu województwa
kujawsko-pomorskiego. Ryszard Bober przyjął zaproszenie kierownika naukowego Kongresu, prof.
Joanny Marszalek-Kawy, do udziału w tej imprezie.
Z rektorem Djumanovem o Kongresie Azjatyckim
10.04.2015 r.

W ostatnim czasie prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr Adam Marszałek spotkał się z
rektorem Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji prof. Abdumalikiem Djumanovem.
Przedmiotem rozmowy, w której uczestniczyli również dyrektor do spraw narodowych
Uniwersytetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji Ibrahimov Zakirżanovicz, prof. Tadeusz Bodio,
prof. Octjabr Teszajev i dyrektor Szarka Atabek Gulyamov, było omówienie spraw
związanych z przygotowaniem II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Pan Rektor
zadeklarował udział w tym przedsięwzięciu oraz chęć wygłoszenia referatu. Wyraził także swoje
uznanie dla działań podejmowanych przez Wydawnictwo Adam Marszałek w zakresie edycji
książek i czasopism poruszających problematykę państw Azji Centralnej.
Z ambasadorem Utembayevem o Kongresie
10.04.2015 r.

W trakcie obiadu w warszawskiej restauracji Thai-Thai Jego Ekscelencja Yerik Utambayev,
ambasador Kazachstanu w Polsce, i dr Adam Marszałek, prezes Towarzystwa i Pacyfiku,
omówili stan przygotowań do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Oprócz udziału w
części naukowej Kongresu uczonych z Ałmaty, Astany i Aktobe ambasador Utembayev
zapowiedział obecność przedstawicieli swej placówki w kulturalnej części spotkań. W planach są
prezentacja kuchni kazachskiej, wyświetlanie filmu czy też występy artystów ludowych tego kraju.