WAM
NPW
AKTUALNOŚCI


Designed by sklad@marszalek.com.pl
Copyright © 2011 by Wydawnictwo Adam Marszałek • All rights reserved


 
CENTRUM
BADAŃ
WSCHODNICH
AKTUALNOŚCI
STARSZE
 
Prezes z Ambasadorami
25.06.2014 r.

Prezes Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek jest częstym gościem placówek dyplomatycznych - najczęściej jest to związane z obchodami świąt narodowych danych krajów. Właśnie z takiej okazji Prezes spotkał się z Jej Ekscelencją Patricią Ann V. Paez, ambasador Filipin; Jego Ekscelencją Alexandrem Alekseevem, ambasadorem Federacji Rosyjskiej; Jego Ekscelencją Ramizem Bašiciem, ambasadorem Czarnogóry; czy też reprezentującymi Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną Kim Dzu Dokiem, charge d'affaires, oraz Ri Chun Sunem, I sekretarzem KRLD. Na fotografiach są też zaprzyjaźnieni z naszą grupą wydawniczą państwo Tatiana i Aleksander Chochłowie.
Chińczycy poznają historię Polski i polski Sejm
24.04.2014 r.

W trakcie wizyty delegacji Marszałek Publishing Group w Pekinie prezesi Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa oraz Wydawnictwa Uniwersytetu Ludowego prof. Li Yongqiang podpisali umowę o współpracy w ramach, której jeszcze w tym roku ukażą się w Chinach dwie prace The History of Poland. A Nation and State between West and East autorstwa Jarosława Kłaczkowa, Andrzeja Radzimińskiego i Stanisława Roszaka oraz Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej po akcesji do Unii Europejskiej Joanny Marszałek-Kawy. Natomiast Wydawnictwo Adam Marszałek opublikuje A Win-Win Future. Chinese Economy in the Age of Globalisation, The Road of China i Keys to the Success of the Communist Party of China.
Kolejna wizyta w Pekinie
14.04.2014 r.

Przedstawiciele Wydawnictwa Adam Marszałek, Urzędu Miasta Torunia i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika po raz kolejny odwiedzili Chiński Uniwersytet Ludowy w Pekinie. Na lotnisku w stolicy Chin przewodniczącego delegacji prezesa dr. Adama Marszałka, przywitali jego przyjaciele: wybitny chiński uczony profesor Miao Huashou oraz wiceprezes Wydawnictwa Chińskiego Uniwersytetu Ludowego Meng Chao. W trakcie trzydniowej wizyty delegacja odbędzie wiele spotkań poświęconych zacieśnianiu współpracy Polski i Chin na gruncie naukowym i wydawniczym. Goście odwiedzą też dawną letnią rezydencję cesarzy z dynastii Qing w górskiej miejscowości Chengde.
Time Marszałek Group w Hefei
28.04.2014 r.

Ważne rozmowy z kierownictwem Anhui Publishing Group przeprowadził w stolicy prowincji Anhui general manager Time Marszałek Group dr Adam Marszałek. Z general managerem APG Wang Minem omówił on warunki funkcjonowania firmy w Europie. Uczestniczący w spotkaniu wiceprezydent Torunia Zbigniew Fiderewicz przekonywał kierownictwo APG do inwestowania w Polsce, a przede wszystkim w Toruniu. Profesor Andrzej Radzimiński wskazywał na możliwości współpracy naukowej, a prezes Wydawnictwa Adam Marszałek prof. Joanna Marszałek-Kawa doradzała zwiększenie współdziałania w wydawaniu książek. W prowadzonych negocjacjach dyrektora Wanga wspierali Liu Jinyu, Chen Juan oraz Fu Hua. Do końca czerwca br. kierownictwo TMG zaproponuje APG konkretne projekty inwestycyjne do realizacji w Polsce.
Po zakończonych rozmowach prezes Anhui Publishing Group Wang Yafei wydał na cześć dr. Adama Marszałka i towarzyszącej mu delegacji uroczystą kolację, w której uczestniczył wspierający współpracę polsko-chińską minister Lang Tao.
O współpracy wydaniczej w Ostrawie
2.06.2014 r.

Pod koniec maja na Uniwersytecie w Ostrawie doszło do spotkania dziekana Wydziału Pedagogicznego doc. mgr. Tomáša Jarmara, Ph.D., z prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem. Dotyczyło ono dotychczasowej współpracy wydawniczej z Wydziałem Pedagogicznym, której głównym efektem jest wydawany od kilkunastu lat anglojęzyczny kwartalnik „The New Educational Review”.
W związku z wysoką oceną dotychczasowej współpracy uzgodniono jej rozszerzenie o wydawanie czasopisma „Krakowskie Studia Małopolskie”, które od 2015 roku zostanie przekształcone w półrocznik.
W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Jarosław Kłaczkow, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej dr Józef Szymeczek oraz sekretarz Redakcji „The New Educational Review” dr Alena Seberová.
Spotkanie w konsulacie
3.06.2014 r.

W ostatnich dniach maja delegacja Wydawnictwa Adam Marszałek gościła w Czechach. Jednym z ważniejszych punktów pobytu było spotkanie z Anną Olszewską, konsul generalną RP w Ostrawie. Pani Konsul wyraziła radość z faktu nawiązywania współpracy Marszałek Publishing Group z czeskimi partnerami. W czasie długiej i miłej rozmowy poinformowała prezesa Adama Marszałka oraz towarzyszących mu Mirosławę Gajek, Halinę Marszałek, Jarosława Kłaczkowa i Józefa Szymeczka o działaniach podejmowanych przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
Rozmowy polsko-rosyjskie
8.07.2014 r.

W pierwszych dniach lipca naszą redakcję odwiedził z wizytą roboczą prof. Aleksander Lipatow, który o kształcie kolejnych numerów „Nowej Polityki Wschodniej” rozmawiał z sekretarzem czasopisma Maciejem Majewskim. W spotkaniu uczestniczył także znany autor książek historycznych profesor Zbigniew Grochowski.
Informacja dla uczestników
I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO


Przypominamy uczestnikom I MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU AZJATYCKIEGO - którego Wydawnictwo Adam Marszałek było współorganizatorem i którego efekty planujemy wydać w 10. naukowych tomach problematycznych - że termin nadsyłania materiałów upływa 30 września 2014 r. Osoby zainteresowane publikacją swoich wystąpień prosimy o przesyłanie plików na adres redaktora Macieja Majewskiego: maciej@marszalek.com.pl
Wszelkie informacje na temat terminów i wymagań redakcyjnych znajdą Państwo na stronie kongresu:
http://www.kongresazja.pl
Umowy w Pekin Duck
9.07.2014 r.

Time Marszałek Group 3 lipca br. podjął chińską delegację na czele z dyrektorem Lang Tao. Podczas lunchu w warszawskiej restauracji umowy dotyczące publikacji kolejnych serii wydawniczych podpisali dyrektor ds. rozwoju kulturalnego prowincji Anhui Kang Fusheng, generalny menadżer TMG dr Adam Marszałek oraz redaktor naczelny firmy - dr Daniel Kawa. W spotkaniu uczestniczyli pozostali członkowie delegacji: panie Wang Zhen i Yue Yiping, pan Xie Changlu, oraz przedstawiciele Wydziału Kultury Ambasady ChRL w Polsce: radca Wu Guang i pierwszy sekretarz Peng Lee. Obecni byli również: senator RP dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj, asystentka ds. międzynarodowych TMG Karolina Targus oraz korespondent „Renmin Ribao” Li Zengwei. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej atmosferze, przy lampce wina i wyśmienitej pekińskiej kaczce.
Ambasador Kazachstanu na Kongresie
18.07.2014 r.

Pierwszym zagranicznym dyplomatą wysokiej rangi, który zgłosił chęć udziału w II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim jest JE Jerik Utembajew, ambasador Kazachstanu w Polsce. W trakcie spotkania z prezesem Towarzystwa Azji i Pacyfiku dr. Adamem Marszałkiem z dużym uznaniem wyrażał się o dotychczasowym dorobku siedmiu konferencji naukowych i I Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego organizowanego przez Towarzystwo Azji i Pacyfiku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Torunia oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. W spotkaniu Pana Prezesa z Ambasadorem brali również udział: przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP senator dr Piotr Zientarski, prof. Marek Chmaj oraz radca ambasady Denis Yessentayev.
Roan i TMG podbijają Chiny
22.07.2014 r.

Kolejnym sukcesem na koncie polsko-chińskiej firmy Time Marszałek Group jest współpraca z bydgoskim zespołem ROAN, który stał się polskim towarem eksportowym i odnosi niemałe sukcesy na rynku chińskim. Po trasie koncertowej, podczas której zespół odwiedził takie miasta jak: Shanghai, Ningbo, Wuhan, Nanjing, Suzhou, Kunshan, Kanton i Hefei, sprzedany został cały nakład najnowszej płyty zespołu. W najbliższym czasie członkowie grupy ROAN wybiorą się w kolejną trasę po Chinach, promując płytę „Journey”.
Litewskie święto
22.07.2014 r.

Na początku lipca br. JE Loreta Zakarevičienė, ambasador Litwy w Polsce, z okazji święta narodowego wydała uroczysty bankiet, w którym uczestniczyło wielu wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury i życia gospodarczego.
Konsula honorowego Litwy w Toruniu Jerzego Bańkowskiego Pani Ambasador witała w towarzystwie przedstawiciela „Enterprise Lithuania” Vygandasa Uksa, I sekretarz Ambasady Eriki Griešiuvienė, radcy Ambasady Jurgity Jankūnienė oraz attaché płk. Raimondasa Matulaitisa.
II Międzynarodowy
Kongres Azjatycki
Coraz szybszego tempa nabierają prace nad przygotowaniami do II Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na 21-22 V 2015 roku. Dla wszystkich zainteresowanych informacje o postępach przygotowań, jego organizatorach oraz zasadach uczestnictwa będą stopniowo umieszczane na stronie www.kongresazja.pl. Zapraszamy do jej śledzenia, a chętnych do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Ewentualne pytania należy kierować drogą mailową do sekretarza kongresu Karoliny Targus (karolina@marszalek.com.pl).
Ludowe powitanie w Kazachstanie
19.09.2014 r.

Miłe powitanie spotkało w stolicy Kazachstanu - Astanie - senatora dr. Piotra Benedykta Zientarskiego, prof. Marka Chmaja oraz prezesa Marszałek Publishing Group dr. Adama Marszałka. O dobre samopoczucie gości zadbali przedstawiciele kazachskiego sejmu oraz trzy panie reprezentujące Związek Polaków, ubrane w polskie stroje ludowe.
Kobieta a wielokulturowy Kazachstan
11.08.2014 r.

Pod koniec lipca nakładem Europejskiego Centrum
Edukacyjnego ukazała się niezwykle interesująca i
poruszająca aktualne problemy praca Moniki Humeniuk-
Walczak pt. Wizerunek kobiety w wielokulturowym
społeczeństwie Kazachstanu odniesieniem do edukacji
międzykulturowej. Książka jest pogłębionym studium
fenomenologicznym kulturowego wizerunku kobiety,
będącym efektem prac badawczych prowadzonych przez
autorkę w Kazachstanie wśród kobiet ze środowisk
zróżnicowanych etnicznie, narodowościowo i religijnie.
Monika Humeniuk-Walczak w nowatorski sposób zwraca
uwagę na role społeczne kobiet w kontekście
wzajemnego ubogacania kultur. W książce podjęto
również próbę włączenia problematyki kulturowego
wizerunku kobiety w zakres teorii i praktyki edukacji
międzykulturowej.
Odszedł Michał Szreffel
11.08.2014 r.
Z przykrością zawiadamiamy, że 6 sierpnia 2014 roku
zmarł nagle Michał Szreffel, współpracownik
Wydawnictwa Adam Marszałek, współzałożyciel i
zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Studia
Orientalne”, prezydent Centrum Analiz Wyborczych -
„Wybór”, współorganizator i sekretarz I Międzynarodowej
Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania
administracji rządowej i samorządowej”, doktorant w
Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.

Rodzinie i przyjaciołom składamy kondolencje.
Umowa z Uniwersytetem Al-Farabi
1.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia przebywający w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing Group dr Adam
Marszałek podpisał z rektorem Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu Al-Farabi Galymem
Mutanovem umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Al-Farabi i Wydawnictwem Adam
Marszałek. Przewiduje ona wprowadzenie w życie nowych form współpracy m.in.: wzajemne
konsultacje, a także publikacje artykułów, raportów i innych materiałów naukowych, organizację
stażu dla studentów Kazachskiego Narodowego Uniwersytetu oraz wspólne działania badawcze.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in.: ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki
Kazachstanu w Polsce Yerik Utembayev, senator RP Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek
Chmaj oraz I zastępca rektora prof. Burkitbayev Mukhambetkali.
Uczeni z Kazachstanu na II Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim
2.09.2014 r.
Przygotowania do II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, zaplanowanego na trzecią
dekadę maja 2015 roku, nabierają tempa. W czasie pobytu prezesa Marszałek Publishing Group
dr. Adama Marszałka w Kazachstanie swój udział w obradach zapowiedzieli uczeni z
Uniwersytetów z Ałmaty oraz Astany. Na ich wniosek przyspieszymy również rejestrację
uczestników Kongresu. Wszystkich Państwa zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką
azjatycką serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.kongresazja.pl
„MŁODZI POLACY
W EUROPIE”
Konkurs
III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
III Międzynarodowa Konferencja Wschodnioznawcza
8.09.2014 r.
W dniach 21-22 października 2014 r. w Toruniu  odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja
Wschodnioznawcza „Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej”.
Problematyka konferencji ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje szeroko rozumiane
uwarunkowania i procesy polityczne zachodzące w Europie Środkowo- Wschodniej, na
Zakaukaziu oraz w Azji Centralnej. Celem konferencji jest przybliżenie z perspektywy ostatnich 25
lat  przeobrażeń  zachodzących w tej części świata i zastanowienie się nad kierunkiem przyszłych
zmian w kontekście przemian politycznych, gospodarczych i społecznych. Wszystkich
zainteresowanych konferencją zapraszamy na stronę internetową:
www.wschodnioznawcza.umk.pl
Rozmowy na Uniwersytecie Kunaeva
8.09.2014 r.
Pod koniec sierpnia 2014 roku w Ałma Acie odbyło się spotkanie prezesa Marszałek Publishing
Group z rektorem oraz pracownikami Uniwersytetu Kunaeva. Ta świetnie funkcjonująca uczelnia
prywatna uważana jest za jedną z najlepszych szkół wyższych. Dr Adam Marszałek oraz rektor
Omrali Kopabayev postanowili zacieśnić współpracę poprzez wymianę publikacji i uczonych,
którą z polskiej strony będzie koordynowało Centrum Badań Wschodnich.
Na zakończenie wizyty rektor Omrali Kopabayev wydał na cześć polskiej delegacji uroczysty
obiad, w którym uczestniczyli senator RP dr Piotr Benedykt Zientarski, prof. Marek Chmaj,
dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Al-Farabi Daulet Baideldinov, kierownik Katedry Prawa i
Postępowania Cywilnego, Prawa Pracy Sierikkali Tynybiekow, członek Rady Konstytucyjnej
Kazachstanu oraz prorektor Uniwersytetu Kunaeva.
Prezes MGP odznaczony medalem
9.09.2014 r.
Drugim już złotym medalem został odznaczony w Kazachstanie prezes Marszałek Publishing
Group dr Adam Marszałek. Tym razem rektor najstarszego i najbardziej prestiżowego
Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi prof. Galym Mutanov wręczył go w
uznaniu zasług dla rozwoju Uniwersytetu, a w szczególności za zainicjowanie i rozwijanie
współpracy wydawniczej pomiędzy tą ważną instytucją naukową a wydawnictwami skupionymi w
Marszałek Publishing Group. Uczeni z Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabi
publikują w czasopismach Wydawnictwa Adam Marszałek, a także wchodzą w skład rad
naukowych czasopism i serii wydawniczych.
Święto Uzbekistanu
10.09.2014 r.
Z okazji 23 rocznicy Niepodległości Republiki Uzbekistanu chargé d'affaires Republiki Uzbekistanu
w Polsce JE Ikrom Nazarov wydał 9 września 2014 roku uroczysty bankiet, na którym oprócz
dyplomatów pojawiło się wielu przedstawicieli świata nauki, kultury i biznesu.
W czasie rozmów z prezesem Marszałek Publishing Group dr. Adamem Marszałkiem JE Ikrom
Nazarov z radością przyjął zaproszenie na II Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Podkreślił
również, że impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyplomatów akredytowanych w
Polsce.
Pierwsi zagraniczni goście
II Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego
12.09.2014 r.

Informujemy, że pierwszymi zagranicznymi uczestnikami Kongresu, którzy zarejestrowali się w ostatnim czasie poprzez formularz dostępny pod adresem http://www.kongresazja.pl/rejestracja.html, są profesor Osmańskiego Uniwersytetu w Indiach Vijaya Kumaar Babu Avadhanula oraz kleryk Diecezji Rzymskokatolickiej Karachi w Pakistanie mgr Shahid Anwar.
W gościnie u arcybiskupa
16.09.2014 r.

Jednym z ważnych punktów pobytu prezesa Adama Marszałka w Astanie było spotkanie z arcybiskupem Tomaszem Petą. Ksiądz arcybiskup scharakteryzował sytuację Polaków w Kazachstanie, wskazując na mądrą politykę narodowościową władz tego kraju. Wśród 140 narodowości zamieszkujących Kazachstan ważne miejsce zajmuje polska grupa narodowościowa, a stosunki Polski z Kazachstanem rozwijają się coraz dynamiczniej. Ważnym celem działań polskiej dyplomacji powinno być zdaniem księdza arcybiskupa dążenie do likwidacji wiz dla Polaków. W spotkaniu uczestniczyli również senator RP Piotr Benedykt Zientarski oraz prof. Marek Chmaj.
NAJNOWSZE