МІЖ - МЕЖДУ - BETWEEN
- ZWISCHEN - ENTRE

POLONISTYCZNO-UKRAINOZNAWCZE STUDIA NAUKOWE
Copyright © 2017 by "Wydawnictwo Adam Marszałek"   ·   All Rights reserved   ·   E-Mail: sklad@marszalek.com.pl
„Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe” to rocznik ukierunkowany na interdyscyplinarne i komparatystyczne badania z zakresu nowoczesnej wiedzy o polskiej i ukraińskiej literaturze, języku, filmie, teatrze i dramacie, filozofii, historii, a także antropologii oraz socjologii kultury i literatury.
Obok oryginalnych, wcześniej niepublikowanych tekstów analityczno-syntetycznych, odpowiadających profilowi tematycznemu czasopisma, zapraszamy do publikacji recenzji i przeglądów oraz sprawozdań i informacji dotyczących istotnych wydarzeń naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.
Czasopismo stanowi efekt wieloletniej współpracy naukowej pomiędzy trzema uczelniami: Narodowym Uniwersytetem im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (Wydział Historyczny), Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie (Wydział Filologiczny oraz Wydział Kultury i Sztuki) oraz Uniwersytetem Wrocławskim (Instytut Filologii Polskiej oraz Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny).

Wersja podstawowa: drukowana
Wydawnictwo:
Wydawnictwo Adam Marszałek
ul. Lubicka 44
87-100 Toruń

tel. +48 56 660 81 60, 56 664 22 35, 56 664 22 40
tel./fax +48 56 648 50 70
e-mail: info@marszalek.com.pl
Format: B5
ISSN: 2543-9227

Kijów - Lwów - Wrocław

O NAS |   REDAKCJA   |   RADA PROGRAMOWA   |   DLA AUTORÓW   |   ZASADY RECENZOWANIA  |   RECENZENCI  |   NUMERY |   KONTAKT